Pertti Almqvist

Pertti Almqvist

Työnkuva

Toimin Valu Digitalissa avainasiakaspäällikön tehtävissä. Vastuullani ovat tiettyjen asiakkaiden verkkopalvelujen kehittäminen sekä verkkopalveluprojektien vetäminen. Työnkuvani on monipuolinen, tarvittaessa osallistun niin päivittäiseen asiakastukeen kuin myös palveluiden tekniseen toteutukseen.

Koulutustausta

Koulutukseltani olen matematiikan ja tietotekniikan opettaja, FM. Tutkintoni jälkeen olen suorittanut henkilöstöjohtamisen perusopinnot, yrittäjän ammattitutkinto-opinnot sekä PK-yrityksen johtamiskoulutuksen.

Kokemus ja osaaminen

Minulla on noin 10 vuoden kokemus ICT- alan projektipäällikön ja ohjelmistokehittäjän työtehtävistä ja neljän vuoden yrittäjyyskokemus samalta alalta. Olen myös osallistunut verkkopalveluiden käytettävyyden arviointiin ja kehittämiseen. Aloitin työt Valu Digitalilla elokuussa 2014.

Pertti Almqvist

Pertti Almqvist, Avainasiakas­päällikkö