Developer

Matti Tanskanen

Työnkuva ja osaaminen

Työskentelen Valulla WordPress-kehittäjänä. Alan työkokemusta on karttunut 6 vuoden verran.

Osaaminen

Markup & design: HTML, SVG, CSS, SCSS, BEM, Bootstrap, Liquid & Blade templatet
JavaScript: ES6, Babel, React, Node, Express, Jest, Vue, anime, jQuery,
Työkalut ja DevOps: gulp.js, webpack, Netlify, Git, GitHub, BitBucket, GitLab, SVN
CMS & JAMstack: WordPress, Eleventy, Jekyll
Tietokannat: MongoDB, MySQL, MariaDB

Koulutustausta

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tietojenkäsittelyn Tradenomi, web-kehityspolku