Käyttöliittymän suunnittelu

Esitystavalla on merkitystä — selkeä, helppokäyttöinen ja esteettisesti miellyttävä käyttöliittymä tarjoaa positiivisia käyttökokemuksia. Käyttöliittymäsuunnittelulla voidaan luoda ratkaisevaa kilpailuetua.

Suunnittelemme ja toteutamme käyttöliittymiä jotka ovat tarkoituksenmukaisia, helppokäyttöisiä ja miellyttäviä. Positiivisen käyttökokemusten mahdollistaminen vaatii käyttäjien ja sisällön hyvän tuntemuksen. Suunnittelutyön alussa selvitämme käyttäjien haluja, tarpeita, tavoitteita, terminologiaa, jäsennystapoja ja mielikuvia. Tavoitteenamme on muodostaa kattava ymmärrys palvelun käyttäjistä suunnittelun lähtökohdaksi. 

Käyttäjien lisäksi perehdymme laajasti palvelun sisällön luonteeseen. Sisällön perinteinen syöttäminen palveluun vasta sen valmistuessa on haitallinen tapa toimia, koska tällöin varsinainen suunnittelu jää helposti pintapuoliseksi koristeluksi.

Huomioimme suunnittelussa aina myös yrityksen brändin ja liiketoiminnan asettamat tavoitteet sekä vaatimukset.

Elävä prosessi

Painotamme toimivan käyttöliittymäprototyypin saamista asiakkaan testattavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ideoita hahmotelemme usein perinteisesti kynällä ja paperilla tai rautalankamalleilla. Parhaimmillaan suunnittelu on elävä ja liikkuva prosessi, joten suunnittelun työskentelytapojen tulisi olla tämän ajattelun mukaisia.

For developers and manufacturers, the advantages of creating usable products far outweigh the costs. The rule of thumb: Every dollar invested in ease of use returns $10 to $100.
- IBM
 

Tekemämme toteutukset ovat responsiivia, eli niiden ulkoasu ja sisältö skaalautuvat automaattisti käytetyn päätelaitteen ominaisuuksien mukaan. Tällöin tarvetta erilliselle applikaatiolle tai mobiilisivustolle ei välttämättä ole, elleivät käyttäjien tarpeet erityisesti vaadi erillisen sovelluksen tekemistä.

Miksi investoida  käyttöliittymän suunnitteluun?

Positiivinen käyttökokemus on kilpailutilanteessa yhä merkittävämpi erottuvuustekijä. Pelkkä toiminnallisuuksiin keskittyminen ei takaa käyttöliittymän onnistumista, vaan käyttöliittymän toimintojen ja ominaisuuksien on myös oltava intuitiivisia ja miellyttäviä käyttää.

Huolella suunniteltu käyttöliittymä näkyy asiakkaalle usein merkittävinä rahallisina säästöinä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttöliittymä nostaa työn tuottavuutta ja vähentää mahdollisten tukipyyntöjen määrää. Positiiviset käyttökokemukset lisäävät käytön miellyttävyyttä, mikä näkyy usein aiempaa korkeampana asiakastyytyväisyytenä ja asiakasvirran kasvuna.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä!

Kari Kantola 

Kari Kantola,
UI-suunnittelija

 

232+
eri resoluutiota maailmanlaajuisesti - yksi responsiivinen design toimii kaikissa.

22%+
kaikesta liikenteestä netissä tapahtuu mobiililaitteilla.