Suunnittelemme käyttöliittymiä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, helppokäyttöisiä ja miellyttäviä. Hyvän käyttökokemuksen ytimessä on tarkkaan suunniteltu käyttöliittymä.

Käyttöliittymän suunnittelu

Hyvä käyttöliittymä tuottaa tulosta

Positiivinen käyttökokemus on kilpailutilanteessa yhä merkittävämpi erottuvuustekijä. Pelkkä toiminnallisuuksiin keskittyminen ei takaa käyttöliittymän onnistumista, vaan käyttöliittymän on myös oltava intuitiivinen ja miellyttävä käyttää.

Huolella suunniteltu käyttöliittymä näkyy asiakkaalle usein merkittävinä rahallisina säästöinä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttöliittymä nostaa työn tuottavuutta ja vähentää tukipyyntöjen määrää. Positiiviset käyttökokemukset lisäävät käytön miellyttävyyttä, mikä näkyy usein aiempaa korkeampana asiakastyytyväisyytenä ja asiakasvirran kasvuna.

 

"Esitystavalla on merkitystä — selkeä, helppokäyttöinen ja esteettisesti miellyttävä käyttöliittymä tarjoaa positiivisia käyttökokemuksia ja luo ratkaisevaa kilpailuetua."

~ Kari Kantola, UI-suunnittelija

Suunnittelu on elävä prosessi

Painotamme toimivan käyttöliittymäprototyypin saamista asiakkaan testattavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ideoita hahmotelemme usein perinteisesti kynällä ja paperilla tai rautalankamalleilla. Parhaimmillaan suunnittelu on elävä ja liikkuva prosessi, joten suunnittelun työskentelytapojen tulisi olla tämän ajattelun mukaisia.

Tekemämme toteutukset ovat responsiivisia, eli niiden ulkoasu ja sisältö skaalautuvat automaattisesti käytetyn päätelaitteen ominaisuuksien mukaan. Tällöin tarvetta erilliselle applikaatiolle tai mobiilisivustolle ei välttämättä ole, elleivät käyttäjien tarpeet erityisesti vaadi erillisen sovelluksen tekemistä.

Labqualityn responsiivinen verkkosivusto tabletin, puhelimen ja kannettavan näytöllä

Käyttöliittymä viestii organisaatiosta

Suunnittelemme käyttöliittymiä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, helppokäyttöisiä ja miellyttäviä. Positiivisen käyttökokemuksen aikaansaaminen vaatii käyttäjien ja sisällön hyvän tuntemuksen. Suunnittelutyön alussa selvitämme käyttäjien haluja, tarpeita, tavoitteita, terminologiaa, jäsennystapoja ja mielikuvia. Tavoitteenamme on muodostaa kattava ymmärrys palvelun käyttäjistä suunnittelun lähtökohdaksi.

Käyttäjien lisäksi perehdymme laajasti palvelun sisällön luonteeseen. Sisällön perinteinen syöttäminen palveluun vasta sen valmistuessa on haitallinen tapa toimia, koska tällöin varsinainen suunnittelu jää helposti pintapuoliseksi koristeluksi.

Huomioimme suunnittelussa aina myös yrityksen brändin ja liiketoiminnan asettamat tavoitteet sekä vaatimukset.

"Olen oikein tyytyväinen sivuston visuaaliseen ilmeeseen. WordPress on yllättävän taipuisa järjestelmä visuaalisuuden suhteen."

~ Labqualityn viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Sari Krappe.

Muutamia toteutuksiamme

Kiinnostuitko?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kari Kantola

Kari Kantola / UI-suunnittelija

kari.kantola@valu.fi