Saavutettavuusarviointi

Saavutettavuusarvioinnin avulla asiakas saa selkeän käsityksen verkkopalvelunsa saavutettavuuden tasosta sekä korjausehdotukset. Saavutettavuuden kehittäminen parantaa myös verkkopalvelun käytettävyyttä.

Saavutettavuudesta yleisesti

Saavutettavuudesta ja esteettömyydestä puhutaan joissain tilanteissa synonyymeinä. Voidaan kuitenkin määritellä, että digitaalisessa kontekstissa saavutettavuus on yläkäsite, jonka yksi osa on esteettömyys. Kehittämällä verkkopalveluiden saavutettavuutta kehitetään niiden havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

Julkisen sektorin saavutettavuusdirektiivi

Joulukuussa 2016 voimaan tullut EU-direktiivi (2016/2102) edellyttää lähivuosina merkittäviä muutoksia julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkälti WCAG 2.0 -kriteeristön AA-tasoa. Paremman saavutettavuustason lisäksi tulevaisuudessa verkkopalveluista tulee löytyä saavutettavuusseloste, joka kertoo mm. verkkopalvelun saavutettavuuden poikkeuksista ja saavutettavista vaihtoehdoista sekä pitää sisällään palautteenantomahdollisuuden.

Saavutettavuusarvioinnin laajuus

Valun asiantuntija käy läpi asiakkaan verkkopalvelusta yhdessä sovitun määrän sivuja. Tyypillisesti verkkopalvelusta arvioidaan etusivun lisäksi keskeisimpien käyttötapausten sivut. Keskeisiä käyttötapauksia voi olla tietyn kohderyhmän kannalta oleellisen informaation löytäminen tai esimerkiksi jokin yleisesti suosittu toiminto, kuten tapahtumakalenterin käyttäminen. Valituilta sivulta arvioidaan n. 40 erilaista kriteeriä toteutuu/ei toteudu -tyyppisesti. Tarvittaessa teemme saavutettavuustestausta myös ruudunlukulaitteen avulla.

Asiakkaan saama raportti

Saavutettavuusarvioinnissa havaitut asiat toimitetaan asiakkaalle yksityiskohtaisena raporttina. Tärkeimmät havainnot toimitetaan myös kootusti erillisessä esitysmuotoisessa dokumentissa, jota on mahdollista esitellä organisaation sisällä helposti. Raportissa käsitellään jokainen saavutettavuusdirektiivin kohta sivukohtaisesti korjausehdotuksineen. Raportin avulla asiakas voi tehdä etenemissuunnitelman, kuinka haluaa kehittää verkkopalvelun saavutettavuutta.

Konkreettiset hyödyt

Saavutettavuusarviointi on ajankohtainen ja hyödyllinen erityisesti julkisen hallinnon toimijoille, joiden tulee huomioida saavutettavuuden kehittäminen verkkopalveluidensa elinkaaressa. Saavutettavuutta kannattaa kehittää priorisoiden oikeita asioita ja juuri tähän asiantuntija-arviomme ottaa kantaa. Olemme toteuttaneet saavutettavuusarviointeja mm. Kalajoen kaupungille, Luonnnonvarakeskukselle sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Saavutettavuus huomioitu -leima

Valu on Näkövammaisten liiton auktorisoima saavutettavuusauditoija. Saavutettavuusarvioinnissa havaittujen puutteiden ja niihin tehtyjen korjausten myötä verkkopalvelulle on mahdollista hakea Saavutettavuus huomioitu -leimaa Näkövammaisten liiton verkkosivustolta.

Lue lisää Saavutettavuuden kehittämisestä sekä Esteettömyyden merkityksestä verkkopalvelussa

Täytä lomake ja olen sinuun yhteydessä.

Kysy lisää saavutettavuusarvioinnista
Nimi*
Organisaatio*
Sähköposti*
Viesti

 

Vesa Lehtinen

Vesa Lehtinen, Ratkaisukonsultti