Uutiset ja artikkelit

Valun koronatiedote

~ Kari Turunen, 4 vuotta sitten

#tiedote

Koronaviruksen aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen on Valulla varauduttu ja reagoitu. Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että koronaviruksen negatiiviset vaikutukset sekä asiakkaidemme palveluihin että omaan toimintaamme on minimoitu.

Sisäinen toimintamme

 • Olemme ohjeistaneet henkilöstöämme käytänteisiin, jotka vähentävät riskiä saada tartunta tai välittää tartunta. Ohjeistuksemme noudattaa THL:n ja maan hallituksen ohjeistusta yleisellä tasolla ja tämän lisäksi olemme ohjeistaneet tarkempia käytänteitä toimistotyöskentelyn ja etätyöskentelyn osalta.
 • Olemme perustaneet Valun varautumisryhmän huolehtimaan siitä, että poikkeustilanteen vaatimia toimenpiteitä seurataan ja noudatetaan.
 • Etätyöskentelyyn liittyvät käytänteet ovat yrityksessämme entuudestaan tuttuja ja sen mahdollistavat työkalut ovat olleet jo pitkään käytössämme. Tällä hetkellä lähes koko henkilöstömme työskentelee etänä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Sisäiset palaverimme pidämme etäpalavereina.
 • Varautumisryhmämme seuraa tilannetta tiiviisti ja reagoi tarvittaessa sisäisiä ohjeistuksiamme täydentämällä/muuttamalla.

Asiakkaitamme koskeva toimintamme

 • Mikäli palvelutasomme uhkaisi merkittävästi heikentyä poikkeustilanteesta johtuen, informoimme siitä asiakkaitamme hyvissä ajoin, jotta mahdolliset asiakkaan tarvitsemat korvaavat järjestelyt mahdollistuvat nopeasti.
 • Seuraamme asiakkaidemme verkkopalveluiden tilaa ja suosittelemme tarvittaessa poikkeustilanteen vaatimia toimenpiteitä.
 • Ideoimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja, jotka voivat verkon avulla helpottaa asiakkaan työtaakkaa uudessa tilanteessa.
 • Palvelemme tutuissa asioissa kuten aiemminkin.

Projekteihin liittyvä toimintamme

 • Viemme asiakasprojektejamme eteenpäin täysin normaalisti lukuunottamatta kasvokkain pidettäviä palavereja, joiden sijasta pidämme palaverit etänä.

Kehitystöihin, ylläpito- ja asiakastukipalveluihin liittyvä toimintamme

 • Kehitystyöt, ylläpito- ja asiakastukipalvelumme toimivat normaalisti, mutta joitakin poikkeustilanteeseen liittyviä erittäin kiireellisiä tuki- ja kehitystyöpyyntöjä olemme priorisoineet ja priorisoimme muiden kehitystöiden eteen. Pahoittelemme mahdollisia viivästyksiä tässä tilanteessa ja pyydämme kärsivällisyyttä.

Palveluidemme jatkuvuus

 • Johto-, tukiprosessi-, asiantuntija- ja projektinhallintahenkilöstön lisäksi Valulla suoraan asiakkaidemme verkkopalveluiden ylläpitoon liittyvissä töissä työskentelee tällä hetkellä 18 osaavaa henkilöä. Erittäin kriittisten tilanteiden varalta käytössämme on myös muutamia erittäin osaavia ja kokeneita varahenkilöitä. Vallitsevassa poikkeustilanteessa valmiutemme asiakkaidemme verkkopalveluiden ylläpitoon on hyvällä tasolla ja uskomme vahvasti, että voimme taata asiakkaillemme ensiluokkaisen palvelun myös kriisitilanteessa.

Verkkopalveluidemme suorituskyky

 • Erityisesti julkisen sektorin sivustoilla on viime aikoina ollut lukuisia kävijäpiikkejä vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi ja siksi olemme nostaneet joidenkin asiakkaidemme palvelinkapasiteettia vastaamaan lisääntyneisiin kävijämääriin asiakkaidemme luvalla.

 

Poikkeuksellinen tilanne on haasteellinen kaikkien kannalta, mutta samalla se on myös mahdollisuus luovuuteen, uusien toimintatapojen ja prosessien löytämiseen täysin uusiin tilanteisiin - myös kriisin hetkellä. Valussa prosessit toimivat toistaiseksi normaalisti. Toivotamme kaikille voimia haasteelliseen tilanteeseen!

Kari Turunen

Kari Turunen / Toimitusjohtaja

Olen Valu Digital Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Toimenkuvani ytimessä ovat yrityksemme strategia, liiketoiminnan kehittäminen, talous ja uudet avaukset.