Joustava oppilaitossivusto

Yliopistot / Ammattikorkeakoulut / Ammattiopistot / Kansanopistot

Saumaton osa oppilaitoksen toimintaa ja markkinointia

Oppilaitossivusto on korkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunniteltu konsepti, joka joustaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Tutustu monipuolisiin mahdollisuuksiin!

Oppilaitossivuston vahvuuksia

Suunnittelu kohderyhmien ehdoilla

Sekä toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen että kansanopistojen tärkeimpään kohderyhmään kuuluvat opiskeluikäiset nuoret. On perusteltua rakentaa verkkopalvelu nuorten käyttäjien ehdoilla, muita kohderyhmiä kuitenkaan unohtamatta.

Timanttinen käyttökokemus

Oppilaitossivusto toteutetaan responsiivisena, jolloin se toimii hyvin kaikilla päätelaitteilla. Mobiilikäytettävyys on erityisen tärkeää nuorille käyttäjille. Asiantunteva tiimimme varmistaa, että käyttökokemus on timanttinen laitteesta riippumatta.

Brändiä vahvistava ote kautta linjan

Verkkosivusto on digitaalisen viestinnän kanavana tärkeässä osassa, kun oppilaitoksen brändi muodostuu ja elää. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sekä visuaalisesti näyttävä sivusto vahvistaa positiivisia brändimielikuvia ja tuottaa kilpailuetua.

Joustava sisällöntuotanto

Verkkopalvelun sivupohjia ei tarvitse lyödä lukkoon, kun sisällöntuotannossa hyödynnetään blokkeja. Blokit ovat sivuston ilmeen mukaisia teksti-, kuva- tai toiminnallisuuspaikkoja, jotka tuovat sisällöntuotantoon on varsin suuren vapauden luoda erilaisia sivuja.

Kohderyhmät suunnittelun pohjana

Oppilaitossivuston ytimessä on aina käyttäjä, ei organisaatio. Konseptiimme kuuluu huolellinen pohjatyö, jossa terävöitämme käyttäjäryhmät ja niiden erityisen tarpeet verkkoviestinnässä. Näin löydämme parhaat ratkaisut verkkosivuston rakenteeseen, sisällön sävyihin ja toiminnallisuuksiin.

Nuorelle, diginatiiville käyttäjäsukupolvelle tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. moitteeton käytettävyys mobiilissa, nopea silmäiltävyys, näyttävä visuaalisuus, kuvat ja videot, sujuvat someintegraatiot sekä oppilaitoksen omaleimaista brändiä noudatteleva henki.

Vahva sivusto näkyy verkossa

Sisältöjen jakaminen, tägääminen ja somekampanjat vahvistavat oppilaitossivustoa. Näyttävät someupotukset ja mahdollisuus jakaa kiinnostavia sisältöjä omissa verkostoissa lisäävät käyttäjien osallisuutta ja auttavat parhaimmillaan oppilaitoksen markkinoinnissa.

Hakukonenäkyvyyden on oltava oppilaitossivustolla huipussaan. Huolehdimme, että sivuston nopeus on optimoitu, sivuhierarkia on looginen, sisältö on oikein kohdennettua ja käyttökokemus on erinomainen kaikilla päätelaitteilla.

Ominaisuuksia

Koulutushaku ja -kalenteri

Koulutushaussa hakutuloksia voi suodattaa mm. alan, ajankohdan ja paikkakunnan perusteella. Koulutuskalenteri näyttää pitkien koulutusten lisäksi myös lyhytkurssit. Kalenterissa voidaan hoitaa myös ilmoittautuminen ja maksaminen.

Tehokas automatiikka

Automatiikka ja integraatiot eri järjestelmiin tekevät sisältöjen esittämisestä jouhevaa. Automatiikka säästää sisällöntuotannon aikaa ja oikein hyödynnettynä parantaa käyttökokemusta.

Yhteystietohakemisto

Yhteystietohakemiston avulla henkilöiden yhteystietoja on helppo pudottaa verkkopalvelussa halutuille sivuille. Suurtenkin yhteystietomäärien hallinta onnistuu yhdestä paikasta.

Erillissivustot ja verkkolehti

Oppilaitossivuston yhteyteen on helppo perustaa haluttu määrä erillissivustoja esimerkiksi hankkeiden tarpeisiin. Oppilaitoksen viestintää voidaan tehostaa myös verkkolehden tai blogin avulla.

"Toimiva yhteistyö loi meille asiakkaana turvallisen ja luottavaisen olon. Pystyimme koko ajan luottamaan siihen, että Valulla on homma hallussa."

Mats Lundberg

Projektipäällikkö @ Åbo Akademi