GRK:n verkkosivuston uudistaminen

Uusi sivusto tuo yhtiön monipuoliset palvelut esiin

Uudistustarve nousi strategiasta

GRK on yksi Suomen johtavista infra-alan yrityksistä, joka Suomen lisäksi toimii myös Ruotsissa ja Virossa.

Yhtiön verkkosivuston uudistustarve nousi strategisista muutoksista ja vanha sivusto ei enää vastannut nykytilanteen tarpeisiin. Uudistusprojekti lähti liikkeelle Valun Ville Juvosen vetämistä konseptisuunnittelun työpajoista, joiden lopputuloksena korostettiin GRK:ta monipuolisena infra-alan toimijana. Samalla verkkosivuille haluttiin tuoda yrityksen palveluntarjontaa aiempaa paremmin esille. 

Uusi GRK.fi-verkkosivusto toteutettiin WordPressin avulla, jossa keskiössä on Gutenberg-editori ja sen tarjoamat monipuoliset sekä joustavat sisällönsyöttöominaisuudet. GRK:n tarpeisiin luotiin räätälöityjä sisällönsyöttölohkoja, jotka tuovat lisää mahdollisuuksia sisällönsyöttöön Gutenberg-editorin tarjoamien vakiolohkojen rinnalle.

Verkkosivuston toteutuksessa käytettiin myös räätälöityjä sisältötyyppejä, joiden tarve tunnistettiin yhteisesti projektin alussa tehdyn määrittelyn tarkennuksen yhteydessä. Räätälöityjen sisältötyyppien ensisijainen lisäarvo liittyy sisällönsyötön selkeyteen, keskitettyyn muokkaukseen ja tietojen helppoon ylläpitoon sekä esittämiseen sivustolla.

“Meillä on todella paljon osaamista, joka ei aiemmin ollut verkkosivuillamme tarpeeksi esillä, kuten vaikkapa raitiotieosaamisemme tai teollisuus- tai viherrakentaminen."

~ Tiina Niemi, viestintäpäällikkö

Myynnin kasvattaminen tavoitteena

Yksi strategisista tavoitteista oli myös yksityisen sektorin myynnin kasvattaminen. GRK tunnetaan julkisen sektorin hankkeiden toteuttajana, mutta tavoitteena on myydä enemmän palveluita, kuten päällystystä, myös teollisuudelle ja kotitalouksille. Aiempi sivusto ei tukenut mielekkäällä tavalla yksityisen sektorin myynnin kasvattamista. 

GRK:n viestintäpäällikkö Tiina Niemi antaa tällaisesta ajattelusta esimerkin. 

– Jos Jyväskylässä päällystämme teitä, voimme samalla yhtä hyvin päällystää myös taloyhtiöiden tai kauppojen pihoja, Tiina Niemi kertoo käytännön esimerkiksi.

Profiilin muutos sisältöihin

Yksi iso osa-alue projektissa oli sisältöjen työstäminen eri liiketoimintojen kanssa. 

– Meillä on todella paljon osaamista, joka ei aiemmin ollut verkkosivuillamme tarpeeksi esillä, kuten vaikkapa raitiotieosaamisemme tai teollisuus- tai viherrakentaminen. Kun asiaa katsottiin vähän tarkemmin, ymmärsimme, miten lähellä ihmisten arkea GRK on. Vaikka tämä oli isolta osin tekninen projekti, niin itseäni ilahdutti se, miten eri liiketoimintojen palvelut saatiin tuotua monipuolisesti esiin. 

Sisällöllisesti uusi asia oli myös videoiden käyttö, millä pystytään tuomaan konkreettisemmin esiin näyttäviä hankkeita.

Tiina Niemi näkee profiilin nostamisen verkossa tärkeäksi myös siksi, että infrarakentamisen alalla palkataan paljon työntekijöitä harjoittelun kautta. Työntekijöitä on noin 1 000 henkeä ja kesäisin lisäksi harjoittelijoita noin 100. 

– Monille verkkosivusto on ensikurkistus meihin ja toimintaamme, joten se on erittäin merkittävä tekijä. Kun sen perusteella yrityksestämme ja toiminnastamme syntyy hyvä fiilis, meille on helpompi hakea, Tiina Niemi pohtii.

Myös Valun projektipäällikkö Petri Kananen näkee, että uuden sivuston sisällöllinen rakenne on onnistunut ja koko konsepti tukee GRK:n profiilia hyvin.

Yhtiörakenteen muutoksetkin vaikuttivat sivustouudistuksen taustalla. Nyt yhtiö toimii kolmessa maassa ja palvelut vaihtelevat maittain. Kaikille on nyt tehty maakohtaiset verkkosivut niiden omilla kielillään. Konsernin sivut tehtiin englanniksi ja suomeksi.

“Monille verkkosivusto on ensikurkistus meihin ja toimintaamme, joten se on erittäin merkittävä tekijä."

~ Tiina Niemi, viestintäpäällikkö

Miten projekti onnistui?

Tiina Niemen mukaan projekti eteni sujuvasti ja siinä toteutui monta GRK:n arvoa.

– Esimerkiksi “emme jahkaile” on yksi meidän arvomme ja tässä projektissa mentiin eteenpäin koko ajan. Tosi tärkeä asia oli myös kustannukset. Jos meille tuli mieleen uusi idea, saimme nopeasti arvion kustannuksista - koko ajan oli hyvä käsitys siitä, mitä se tarkoittaa euroissa.

– Yksi arvoistamme on myös, että “onnistumme yhdessä”. Jäi sellainen fiilis, että tätä projektia teimme yhdessä. Välillä tulee hankalampia ja välillä helpompia paikkoja, mutta projektin aikana säilyi koko ajan kiva tekemisen fiilis. Valulta Ville Juvonen auttoi hakemaan suuntaa, kuten aiemmissakin projekteissa, Tiina Niemi kiittelee.

Entä lopputulos?

Tiina Niemi näkee toteutuksen onnistuneena, varsinkin integraatioiden vuoksi.

– Hyvin onnistui ja lopputulos helpottaa töitä! Esimerkiksi juuri rekry: nyt saamme integraation kautta avoimet työpaikat suoraan verkkosivustolle, kun aiemmin meillä oli sivustolla vain linkki rekryfirman sivuille.

Hänen mukaansa sisältöjen vieminen sivustolle oli helppoa, ja se tapahtui kolmen henkilön voimin. Gutenberg-lohkot olivat kovassa käytössä. Niemen kokemuksen mukaan monissa muissa järjestelmissä sisällön syöttäminen ei olisi onnistunut yhtä helposti ja nopeasti.

Verkkoprojektit voivat olla välillä tuskaisiakin, mutta tällä kertaa niin ei ollut. Saimme onnistuneen lopputuloksen aikaan ja sellaisella ololla, että jos jotain tarpeita nousee jatkossa, niin olisi kiva jatkaa samalla porukalla.

~ Tiina Niemi, viestintäpäällikkö

Tutustu toteutukseen! grk.fi