Haminan kaupunki

Haminan näyttävä ja informatiivinen verkkopalvelu erottuu kaupunkisivustojen massasta

Kaupunkimarkkinoinnin tärkeä kanava

Hamina on Kymenlaakson vanhin kaupunki, jonka asukasluku on n. 20 000. Hamina haluaa näyttäytyä “maailmanluokan pikkukaupunkina” ja onkin kokoonsa nähden varsin tunnettu lukuisten tapahtumiensa ja nähtävyyksiensä ansiosta sekä toki myös Googlen Euroopan pääkaupunkina. 

Hamina toteutti edellisen verkkopalvelu-uudistuksensa Valun kanssa ja hyväksi koettua yhteistyötä haluttiin nyt jatkaa. Uudistuksen kimmokkeena oli toimintaympäristön muutos. Haminan kaupungin vastuulla olleet sote-palvelut siirtyivät vuoden 2019 alusta Kymsoten vastuulle. Tästä johtuen Haminan sivustojen rooli on muuttunut enemmän kaupunkimarkkinointityyppiseksi.

Sivuston sisältö pysyi pitkälti samana, mutta sen rakenne uusittiin täysin. Valu osallistui rakenteen suunnitteluun ja yhdessä asiakkaan kanssa ideoitiin mm. porttisivu. Valu toteutti uudistuksessa myös visuaalisen suunnittelun sekä teknisen toteutuksen. 

“Valun asiakastuki on loistavaa! Vastauksen saa yleensä samana päivänä tai ihan lähiaikoina. Valulla osataan kuunnella asiakasta ja ollaan joustavia.“

~ Minna Nordström, viestintäpäällikkö, Haminan kaupunki

Näyttävältä porttisivulta kohderyhmien alasivustoille

Hamina halusi erottua positiivisena edelläkävijänä muista kaupungeista selvästi erottuvalla verkkosivustolla. Sivustolle lähdettiinkin hakemaan rohkeasti uutta ilmettä, jolla voitaisiin herättää positiivista huomiota kaupungin asukkaissa, yrittäjissä ja matkailijoissa. Luotettavan ja asiantuntevan mielikuvan lisäksi haluttiin erityisesti matkailijoille ja yrittäjille tuoda raikasta, kaupallista esitystapaa. Tavoitteessa onnistuttiin, sillä Haminan sivusto on informatiivinen, selkeä ja omaleimainen.

Uudistuksessa aikaisempi sivusto jaettiin useaan eri osa-alueisiin keskittyvään alasivustoon. Vanha Hamina.fi -sivusto siirrettiin Asukkaat-sivustoksi ja pääsivusto toimii porttina eri kohderyhmille (yrittäjät, asukkaat, matkailijat, tapahtumakävijät) tarkoitetuille alasivustoille. Tietoa jaetaan eri sivustojen välillä nostotoiminnoilla, jotka mahdollistavat esimerkiksi yhteystietojen päivittämisen yhteen paikkaan ja esittämisen eri sivustoilla.

Valu Searchista apua tiedonhakuun

Sisältörakenteen voimakkaan uudelleenjärjestelyn vuoksi uudelleenohjauksiin kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta hakukonenäkyvyys säilyy ja linkit vievät oikeaan paikkaan uudistuksen jälkeenkin.

Uudistuksen yhteydessä palvelutietovarannon integraatio päivitettiin uudempaan versioon ja sivuston käyttäjiä palvellaan entistä paremmin tehokkaan Valu Search -hakupalvelun avulla. Valu Search on osoittautunut jo nyt loistavaksi avuksi kaupunkiorganisaation sisäisessä tiedonhaussa ja esim. chat-asiakaspalvelijat ovat kokeneet sen todella hyödylliseksi. Haun käyttöä pyritään tekemään tutummaksi myös asukkaiden ja matkailijoiden keskuudessa.

“Vaikka jo Googlen kautta kaikki haut tuovatkin Haminaan, niin Valu Search tekee täsmähaun kaupungin kaikille sivuille. Tuota toimintoa kannattaa tiedon etsijän ehdottomasti hyödyntää.”

~ Minna Nordström, viestintäpäällikkö, Haminan kaupunki

Tutustu toteutukseen! Haminan verkkopalvelu

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Juha Mattila

Juha Mattila / Sales Director

juha.mattila@valu.fi / 050 524 1846