Heinolan kaupunki

Onnistunut uudistusprojekti tuotti helppokäyttöisen, saavutettavan ja responsiivisen sivuston

Uudistuksen kaikki tavoitteet saavutettiin

Heinolan kaupunki sai keväällä 2021 uuden verkkosivuston. Uudistuksen taustalla oli useita tavoitteita, joista kaupungin viestinnän asiantuntija Riikka Savelan mukaan kaikki saavutettiin.

  • Kaupunkilaisille ja muille käyttäjille haluttiin tarjota sivusto, jolla olisi entistä helpompaa asioida päätelaitteesta riippumatta.
  • Sivuilla huomioitiin saavutettavuusdirektiivin asettamat velvoitteet.
  • Sivuston visuaalinen ilme uudistettiin onnistuneesti. Myös pääsivuston ja erillissivustojen ilmeitä yhdenmukaistettiin. 
  • Ylläpitäjien työ helpottui, sillä uusi alusta on erittäin helppokäyttöinen.
  • Myös kaupunkilaisten osallistaminen projektiuudistukseen onnistui.

Valu toteutti sivuston konseptoinnin, visuaalisen suunnittelun sekä teknisen toteutuksen. Savelan mukaan yhteistyö Valun kanssa sujui erittäin saumattomasti ja hyvässä yhteistyöhengessä. Projekti eteni mallikkaasti aikataulussaan ja tiivis yhteistyö varmisti sen, että kaikki osapuolet olivat tietoisia projektin kulusta.

Yhteistyö Valun kanssa jatkuu, sillä pääsivustoa kehitetään jatkuvasti ja lisäksi työn alla on erillissivustoprojekteja. Myös Valun tukipalvelu on asiakkaan käytössä kaikissa pulmatilanteissa. 

 

 

 

 

“Voin lämpimästi suositella yhteistyötä Valun kanssa – he ovat rautaisia ammattilaisia ja kuuntelevat herkällä korvalla asiakkaan tarpeita ja toiveita. En olisi voinut toivoa parempaa yhteistyökumppania verkkosivu-uudistuksen toteuttajaksi.”

~ Riikka Savela, viestinnän asiantuntija, Heinolan kaupunki

Käyttäjähallintaa ja ylläpitoa helpottavat integraatiot

Heinolan verkkosivu-uudistuksessa siirryttiin kokonaan uuden alustan käyttöön. WordPress osoittautui toivotunlaiseksi helppokäyttöiseksi alustaksi. Vaikka siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen oli varsin suuritöinen, projektissa mukana olleet ylläpitäjät kaupungin eri toimialoilta ottivat uuden verkkosivualustan innolla vastaan.

Heinolan sivustolle toteutettiin käyttäjätunnusten hallintaa helpottavat Azure AD-integraatiot kahta eri identiteettipalvelinta vasten. Lisäksi sisällöntuottajien työtä helpotettiin yhteystietojen tuonnilla ulkoisesta järjestelmästä. Integraation ansiosta kaikki yhteystietokortit päivittyvät ajan tasalle päivittäin ilman manuaalista työtä. Myös palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään osana sivustoa integraation kautta.

 

Kaupunkilaiset mukaan kehittämiseen

Sivustouudistuksen yhteydessä kahlattiin kaikki materiaali läpi saavutettavuuden näkökulmasta ja ylläpitäjät pitävät jatkossakin kiinni siitä, että uusille sivuille ei tuoda materiaalia, joka ei ole saavutettavaa. Kun yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudatetaan jatkossakin, on tuloksena laadukasta sisältöä. 

Myös kaupunkilaisia osallistettiin projektiuudistukseen ja heinolalaisia pyydettiin kommentoimaan sivustoa sen välivaiheessa. Verkkosivuista otetaan jatkuvasti vastaan palautetta ja niitä pyritään kehittämään mahdollisimman hyvin kaupunkilaisia palveleviksi. Kaupunkilaisilta kerätään myös aktiivisesti kuvamateriaalia sivuille.

 

“Sain ylläpitäjiltä monesti kuulla, että uusien sivujen tekeminen uudelle alustalle oli niin kivaa, että sen tekemistä ei olisi malttanut lopettaa ja aika riensi kuin varkain, kun tekeminen oli niin mukaansa tempaavaa.”

~ Riikka Savela, viestinnän asiantuntija, Heinolan kaupunki

Tutustu toteutukseen! Heinolan verkkosivusto

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Juha Mattila

Juha Mattila / Sales Director

juha.mattila@valu.fi / 050 524 1846