Laukaan kunta (konseptointi)

Konsepti ja visuaalinen suunnitelma pohjustavat sivuston uudistusta

Huolella tehty konseptointi kannattaa

Keski-Suomessa sijaitseva, n. 19 000 asukkaan Laukaan kunta on uudistamassa verkkopalveluaan. Valu toteutti uudistuksen ensimmäisen vaiheen eli tulevan sivuston konseptoinnin. Huolellinen konseptointi ennen teknisen toteutuksen hankintaa tuo monia etuja. Asiakkaan kanssa ajan kanssa suunnittelutyöhön panostaminen antaa mahdollisuuden paneutua kunnolla asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin sekä auttaa usein löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Myös asiakkaan henkilöstöä ehditään kuulla ja motivoida tulevaan verkkosivu-uudistukseen.

Konsepti pohjusti visuaalista suunnittelua, jonka Laukaan kunta hankki Valulta konseptointivaiheen jälkeen.

Konseptointiprojektin jälkeen Laukaa valitsi Valun myös sivustonsa tekniseksi toteuttajaksi. Uusi sivusto on konseptin pohjalta vielä toteutusvaiheessa ja valmistuu kesällä 2021.

“Yhteistyö Valun kanssa sujui hyvin ja aikataulut pitivät, saimme Valulta hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Valu myös yllätti positiivisesti visuaalisen ilmeen suunnittelussa omilla ratkaisuehdotuksillaan. “

~ Olli-Markus Kantlin, Tietohallintopäällikkö, Laukaan kunta

Konseptin pohjana kunnan strategia ja kohderyhmät

Konseptoinnin tavoitteena oli suunnitella uusi sivusto, jossa on hyvin toimiva navigaatio, helppokäyttöinen haku sekä tiivis, selkeä sisältö. Uudella sivustolla haluttiin lunastaa kunnan strategian mukainen lupaus palvella asukkaita ja yrittäjiä. Lisäksi tavoitteena oli hyödyntää analytiikkaa ja hakukoneoptimointia nykyistä paremmin.

Sivuston navigaatiorakenteeseen haettiin konseptoinnissa jotain hieman erilaista, perinteisestä kuntasivustosta edukseen erottuvaa. Osoite www.laukaa.fi päätettiin ohjata visuaalisesti näyttävälle porttisivulle, joka toimii Laukaan brändiä ja henkeä vahvistavana porttina kunnan palveluihin, matkailutarjontaan ja ajankohtaisiin asioihin. Porttisivulta pääsee helposti navigoimaan asukkaille, yrittäjille ja yhdistyksille suunnattuihin erillissivustoihin sekä visitlaukaa.fi-sivustolle.

Responsiivisuus ja saavutettavuus huomioitiin visuaalisessa suunnittelussa 

Sivuston visuaalisen suunnittelun lähtökohtana olivat selkeys, saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja helppo muokattavuus. Visuaalisen suunnittelun tuloksena syntyivät tarvittavat visuaaliset peruselementit ja mallit keskeisimmistä sivupohjista. Responsiivisuus huomioitiin suunnittelemalla visuaaliset mallit sekä työpöytä- että mobiilinäkymistä. Tulevan sivuston ilmeen haluttiin olevan vahvasti yhteneväinen Laukaan brändi-ilmeen kanssa, kuitenkin niin, että sivuston ilme olisi raikas ja tyyliltään tätä päivää. Myös saavutettavuuden erityisvaatimukset huomioitiin suunnittelussa.

Teknisen määrittelyn osalta konseptissa pysyttiin perustasossa. Konsepti on suunniteltu niin, että sivuston ominaisuudet ja toiminnallisuudet ovat toteutettavissa ainakin WordPress-julkaisujärjestelmällä. Navigaatiorakenne voidaan helposti toteuttaa WordPressin Multisite-ominaisuudella, mutta estettä muidenkaan järjestelmien käyttöön ei ole. 

“Projektin alusta alkaen voi havaita, että Valulla oli paljon kokemusta vastaavien sivustojen suunnittelusta. Saimme myös paljon hyödyllistä taustadokumentaatiota varsinaista teknistä toteutusta varten, tässäkin Valu ylitti odotuksemme.”

~ Olli-Markus Kantlin, Tietohallintopäällikkö, Laukaan kunta

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Juha Mattila

Juha Mattila / Sales Director

juha.mattila@valu.fi / 050 524 1846