Pelastakaa Lapset -verkkosivuston uudistus

Tärkein ulkoinen viestintäkanava koki isoja muutoksia

Kokonaisvaltainen uudistus tiiviillä aikataululla

Pelastakaa Lapset ry työsti pitkään omatoimisesti verkkosivustonsa uudistusta. Hanke oli alkanut elää omaa elämäänsä ja siitä oli tullut jo hyvin sokkeloinen. Lopulta Pelastakaa Lapset ry päätti joulukuussa 2022, että se haluaa tehdä selkeän ja kokonaisvaltaisen uudistuksen omat kohderyhmänsä huolellisesti huomioiden. Yhteistyökumppaniksi valittiin Valu Digital.

Pelastakaa Lapset ry:n hankkeen vetäjänä toimi IT-johtaja Juha Karenniemi, joka vastasi siitä, että uusi verkkopalvelu valmistuu aikataulussa ja sovitusti. Valun projektipäälliköksi valikoitui Petri Kananen. Ensimmäiset projektipalaverit pidettiin saman tien tammikuussa 2023.

“Valun projektimalli auttoi ja toimi meillä tosi hyvin. Hanke eteni aikataulusta kiinni pitäen, mikä oli minun näkökulmastani tärkeää."

~ Juha Karenniemi, IT-johtaja

Lahjoittamisen helppous keskiöön

Juha Karenniemi kertoo, että toiveet uudistukselle oli moninaiset, mutta tietyt ydintoiminnot korostuivat: lahjoittamistoiminnot ja lahjoitusliikenteen integraatiot.

Karenniemen mukaan uudistushanke meni tosi hyvin ja tavalla, jolla pystyttiin taklaamaan tyypillisiä vaaranpaikkoja. Joustavuus ja sujuva viestintä oli tässä tärkeää. Vaikeista kohdista päästiin eteenpäin keskustelemalla.

– Valun projektimalli auttoi ja toimi meillä tosi hyvin. Hanke eteni aikataulusta kiinni pitäen, mikä oli minun näkökulmastani tärkeää, Juha Kareniemi kertoo.

Sivusto julkaistiin 7.9.2023 ja siitä viikon päästä Pelastakaa Lapset lanseerasi tärkeän joulukeräyksensä.

Karenniemen mukaan uudistus toi odotettua muutosta sivuston tarkoitukseen ja painopisteisiin. 

– Tähän päivämäärään mennessä viime vuonna oli kerätty 2000 euroa, nyt jo 20 000. Meille on tärkeää aikataulun lisäksi se, että sivusto toimii. Sivuston kävijöistä suurin osa on lahjoittajia ja kymmeniä miljoonia euroja kerätään tätä kautta hyväntekeväisyyteen, Karenniemi kertoo.

Myös sisäisesti puhuttiin merkittävästä hankkeesta, sillä Pelastakaa Lapset ry:stä noin 50 henkilöä osallistui jollakin tasolla uudistukseen.

Laajat integraatiot lahjoitusliikennettä turvaamaan

Verkkosivuston uudistusprojekti sisälsi laajoja lahjoitusliikenteeseen liittyviä integraatioita verkkopalvelun ja järjestön muiden järjestelmien välillä. Karenniemi on tyytyväinen siihen, miten kaikki asiat käytiin huolella läpi ja että Valu osallistui aktiivisesti keskusteluun myös toisten järjestelmätoimittajien kanssa. Mukana oli myös kaikkien toimijoiden kesken yhteistestaamista, minkä myötä saatiin nopeasti vastauksia kokonaisuuden toimintaan liittyen. Valun asiantuntijuus oli Karenniemen mukaan jatkuvasti läsnä ja lopputuloksena kaikki toimii.

“Meille on tärkeää aikataulun lisäksi se, että sivusto toimii. Sivuston kävijöistä suurin osa on lahjoittajia ja kymmeniä miljoonia euroja kerätään tätä kautta hyväntekeväisyyteen."

~ Juha Karenniemi, IT-johtaja

Tiukka aikataulu piti

Pelastakaa Lapset ry:n mukaan Valun toiminnassa parasta oli se, että vaikka projektilla oli erittäin tiukka aikataulu, sen mukaisesti mentiin. 

– Välillä projektipäällikkö joutui varmasti etsimään lisäresursseja ja käymään meidän kanssamme keskusteluja. Aikataulu oli meille kuitenkin todella tärkeä, koska joulukeräys painoi päälle, eikä sellainen rahavirta saanut vaarantua. Aikataulussa kuitenkin pysyttiin ja se herättää suurta luottamusta, Juha Karenniemi kertoo.

Karenniemi kertoo, että dialogi Valun projektipäällikön kanssa toimi hyvin ja Valun asiantuntijuus toi projektiin varmuutta ja sujuvuutta.

Pelastakaa Lapset kertoo olevansa projektiin todella tyytyväisiä ja nostaa esiin muutaman seikan, mikä siihen on erityisesti vaikuttanut:

  • “Valun ymmärrys ja osaaminen: Valun tapa toimia on sellainen, että me asiakkaana osasimme vastata oikeisiin kysymyksiin ja Valusta osattiin kysyä oikeita kysymyksiä. Valu pystyi sparraamaan meitä tosi hyviin ratkaisuihin perustellen valinnat.”
  • “Viestintä: pystyimme reagoimaan eri tilanteisiin ja sellaisiin asioihin, mitä ei oltu osattu ennakoida - sellaiset pystyimme käsittelemään hyvässä yhteishengessä.” 
  • “Jämäkkyys projektinhallinnassa: projektin aikataulun pitäminen jatkuvasti tapetilla. Se oli yksi vahvuus mikä mahdollisti tämän.” 

– Jos pitäisi Valulle antaa tähtiä, antaisin neljä viidestä, koska projektin häntiä on vielä käynnissä. Jos ihan kaikki olisi saatu tehtyä ajallaan, antaisin viisi tähteä. Hankkeessa oli läsnä ja aistittavissa tosi hyvä Valun yhteishenki, ihmisten välinen luottamus ja tiedonkulku: kaikki tiesivät saman asian samaan aikaan, mikä ei ole itsestäänselvää.

– Kiitoksia kaikille tekijöille, oli mahtava ja laaja hanke, Juha Karenniemi päättää.

Ison mittaluokan projekti

Valun projektipäällikkö Petri Kananen kertoo, että Valu ja Pelastakaa Lapset lähtivät yhdessä liikkeelle konseptivaiheesta alkaen. Sen jälkeen suunniteltiin käyttöliittymä ja visuaalisuus sekä tekninen toteutus WordPress Gutenberg-lohkoineen. Käytössä oli Valun ketterä projektimalli.

– Projektin mittaluokka oli iso jopa Valulle. Jo pelkästään lahjoituskokonaisuus oli erittäin järeä sisällölltään, Petri kuvailee.

Kananen on erityisen ylpeä lahjoituskokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. 

– Syksyllä julki tuleva aineettomien lahjojen toivekauppa on tehty mittatilaustyönä asiakkaalle ja uskon, että saimme asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun.

– Lisäksi on hienoa olla mukana merkityksellisessä työssä. Kykenimme tarjoamaan asiakkaalle korkeatasoisia ratkaisuja ja toteutimme ne aikataulussa. Se oli palkitsevaa. Eikä tässä olla tekemässä pelkkää teknologiaa vaan sivuston aihepiiri ja tarkoitus merkitsevät myös itselleni paljon, Petri kertoo.

“Hankkeessa oli läsnä ja aistittavissa tosi hyvä Valun yhteishenki, ihmisten välinen luottamus ja tiedonkulku."

~ Juha Karenniemi, IT-johtaja

Tutustu toteutukseen! pelastakaalapset.fi