Skills Finland

Taitaja-kilpailusivuston konsepti ja visuaalinen ilme

Helposti monistettava sivustokonsepti

Taitaja-kilpailu on vuosittain järjestettävä ammattitaitokilpailu, johon osallistuu satoja ammattiin opiskelevia ja yläkoululaisia nuoria. Skills Finland ry vastaa Suomessa ammattitaitokilpailujen koordinoinnista ja kokonaisviestinnästä sekä lähettää joukkueita kansainvälisiin kilpailuihin.

Valmis sivustopohja järjestäjää varten

Taitaja-konseptoinnin taustalla oli tarve luoda Taitaja-brändiä edustava sivustokonsepti, joka on helppo ottaa vuosittain käyttöön. Taitaja-kilpailukokonaisuuteen kuuluu suuren finaalitapahtuman lisäksi semifinaaleja sekä oheiskilpailuja. Vuosittaisesta kilpailusta vastaa järjestävän kaupungin koulutuskuntayhtymä. Kilpailun koordinoinnin lisäksi järjestäjän vastuulla on Taitajan viestintä ja markkinointi. Taitaja-sivusto on kilpailun keskeisin viestintäkanava, joka palvelee niin kilpailun osallistujia, vieraita, yhteistyökumppaneita kuin mediaa. Uusi sivustokonsepti auttaa tapahtumajärjestäjän tehtävää merkittävästi, kun sivuston ulkoasua, sisältörakennetta ja teknistä toteutusta ei tarvitse joka vuosi aloittaa alusta.

"Projekti sujui oikein hyvin ja lopputuloksena on konsepti, jolla voimme toteuttaa Taitaja-sivustot tulevina vuosina."

~ Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, Skills Finland ry

Mitä tehtiin?

Konseptoinnissa luotiin Taitaja-kilpailusivustolle sisältörakenne, sivupohjat, käyttäjäpolut ja visuaalinen ilme. Sisältörakenne suunniteltiin kahden tärkeimmän kohderyhmän, kilpailijoiden ja vierailijoiden, tarpeiden näkökulmasta. Sivuston tyypillisille käyttötapauksille suunniteltiin käyttäjäpolut, jotka toimivat sisällöntuotannon tukena ja tarkistuslistana. Mindmap-tyyppiset käyttäjäpolut kuvaavat eri kohderyhmien edustajien tarpeet sekä reitit, joita pitkin käyttäjä pääsee sivustolla etsimäänsä tietoon.

Visuaalinen ilme suunniteltiin niin, että sen peruselementit toimivat Taitaja-sivustoilla ainakin seuraavien kolmen vuoden ajan. Tulevien kolmen tapahtumajärjestäjän omat brändivärit huomioitiin niin, että kullekin vuodelle tehtiin brändiväreillä maustettu versio perusilmeestä.

Tekninen monistettavuus on huomioitu kaikissa vaiheissa. WordPressin Multisite-ominaisuus soveltuu tarkoituksen hyvin, koska sen avulla pysyvät sisällöt on mahdollista siirtää helposti vuosittain uudelle sivustolle. Kun sivustopohja on kunnossa, jää tapahtumajärjestäjälle aikaa keskittyä oman vuotensa erityisten sisältöjen ja tuottamiseen ja ylläpitoon.

Haastattelututkimus antoi tietoa käyttäjistä

Kohderyhmien tarpeita selvitettiin haastattelututkimuksella. Valu haastatteli tutkimukseen nuoria kilpailijoita, oppilaitosten edustajia, yläkoulujen opoja ja tapahtuman yhteistyökumppaneita. Tärkein tuloksissa esiin noussut asia oli se, että Taitaja-kilpailun aikataulut ja kilpailuinfo on löydettävä helposti ja sen on oltava aina ajan tasalla. Konseptissa tarve huomioitiin niin, että aikataulujen ja infon löytäminen sekä suoraan sivustolle tultaessa että laskeutumissivuilla on mahdollisimman vaivatonta. Sisällöntuottajien tueksi luotiin viestinnän vuosikello, joka auttaa olennaisen ja oikea-aikaisen tiedon välittämisessä sekä sivustolla että sosiaalisessa mediassa.

Tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa

Valu ja Skills Finland tekivät projektissa tiivistä yhteistyötä. Mukana projektissa oli myös tulevien vuosien tapahtumajärjestäjiä. Viikottaiset palaverit ja avoin keskusteluyhteys loivat hyvän pohjan onnistuneelle lopputulokselle.

"Parasta oli säännölliset, viikottaiset tapaamiset, jotka pitivät aiheen ajankohtaisena ja auttoivat pääsemään sisälle projektiin."

~ Markkinointisuunnittelija Sanna-Riikka Koponen, Gradia

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää konseptoinnista!

Juha Mattila

Juha Mattila / Sales Director

juha.mattila@valu.fi / 010 4235 403