Hallituksen jäsen, 010 4235 402

Juha Suni

Työnkuva ja osaaminen

Olen tutustunut alaan yrittäjyyden kautta vuonna 1999 ja siirtynyt Valu Digitalin palvelukseen ja osakkaaksi vuonna 2001. Jaan vastuun yrityksen johtamisesta hallituksen ja johtoryhmän jäsenenä.

Uusien teknologioiden ja menetelmien opiskelu on osa työnkuvaani ja nautin mahdollisuudesta sekä oppia itse että kehittää alaa. Olen yrittäjähenkinen ja hyvin sitoutunut palvelemaan asiakkaita. Minulle on tärkeää nähdä työni tulos: osallistun tiimin ja tuoteporftolion johtamisen lisäksi edelleen aktiivisesti myös tuotteiden toteuttamiseen.

Osaamisalueet

 • Ohjelmistoarkkitehtuuri ja ohjelmistokehityksen prosessit
 • Relaatio- ja dokumenttitietokannat ja niiden ylläpito, optimointi ja käyttö
 • HTTP-palvelut ja niiden optimointi (mm. Apache ja Nginx)
 • Rajapinnat ja integrointitekniikat (mm. SOAP, REST, OAUTH)
 • Ohjelmointikielet (mm. PHP, Objective C, Java, JavaScript, Apex)
 • Sovelluskehykset (mm. Valu, Cocoa Touch, Zend Framework, Sencha Touch)
 • Kehitystyökalut (mm. NPM, Bower, Grunt, Compass/SASS, XCode)
 • Ohjelmistojen testaus ja tietoturva
 • HTML- ja HTML5-tekniikat

Koulutustausta

Kauppatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto (pääaineena tietojärjestelmätiede)

Referenssejä

 • #
  Showell

  Olen johtanut Showellin tuotekehitystä sekä osallistunut tuotteen tekniseen suunnitteluun ja toteutukseen. Showell sisältää laajan mobiilisovelluksen, palvelinohjelmiston sekä hallintapaneelin HTML5-käyttöliittymällä. Mobiilisovellus on toteutettu natiivina applikaationa iOS-alustalle. Palvelinohjelmisto perustuu Valu Digitalin kehittämään Valu-sovellusalustaan. HTML5-käyttöliittymä on toteutettu single-page-sovelluksena.

  https://www.showell.com

 • #
  Valu

  Valu on Valu Digitalin kehittämä sovellusalusta sekä verkko- että mobiilisovelluksille. Valu perustuu palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin, joka tarkoittaa käytännössä hyvää integroitavuutta ja avoimia rajapintoja. Rajapintojen avulla Valun ympärille on helppo rakentaa eri käyttöliittymiä, niin www-selaimelle kuin mobiililaitteelle. Vastuullani on Valun tuotekehityksen johtaminen.

 • #
  Castilsec

  Castilsec on asiakkaalle toteutettu tietoturvallisuuden hallintaan liittyvä ohjelmisto. Ohjelmisto sisältää mm. single-page HTML5-käyttöliittymän sekä monipuoliset raportointiominaisuudet. Toimin Castilsecin kehityksessä projektipäällikkönä.

 • #
  Base C6 -tuoteperhe

  Base C6 tuoteperhe pitää sisällään Uutiskirje-, Verkkovuosikertomus, Verkkolehti ja Julkaisujärjestelmä-tuotteet. Base C6 edustaa tuotteen kuudetta sukupolvea ja sitä on kehitetty Valu Digitalissa yli kymmenen vuotta. Olen vastannut Base C6:n tuotekehityksen johtamisesta ja osallistunut laajasti sen tekniseen kehittämiseen.

 • #
  Uutishuone

  Uutishuone on palvelu, joka koostaa organisaation sosiaalisen median näkyvyyden yhdelle sivulle. Uutishuone voi toimia joko itsenäisenä sivustona tai integroituna osaksi esimerkiksi yrityksen pääsivustoa. Olen vastannut palvelun teknisestä toteutuksesta.

 • #
  Asiakasprojektit

  Olen osallistunut useisiin asiakasprojekteihin sekä teknisen asiantuntijan/toteuttajan että projektipäällikön rooleissa. Osallistun edelleen säännöllisesti myös asiakasprojekeihin erityisesti, jos niihin liittyy vaativampia teknisiä tarpeita tai tuotekehitystä.

Ota yhteyttä!

Juha Suni

Juha Suni / Hallituksen jäsen

juha.suni@valu.fi / 010 4235 402