Tiedätkö mitä kohderyhmäsi ajattelevat verkkosivustasi? Kävijätutkimuksella saadaan arvokasta tietoa verkkopalvelun käyttäjien mieltymyksistä.

Kävijätutkimus

Milloin kävijätutkimus on ajankohtainen?

a) Aina ennen uudistusta

Kun kävijätutkimus toteutetaan ennen verkkopalvelu-uudistusta, sillä voidaan myös valmistella ja sitouttaa kohderyhmiä tulevaan muutokseen. Parhaimmillaan kävijätutkimukseen osallistuminen on mielekästä eikä vie liikaa aikaa osallistujalta.

b) Kun halutaan kuunnella

Kävijätutkimus on erinomainen keino kuunnella kohderyhmiä. Kyselyn teema voi liittyä yrityksen tai organisaation brändimielikuviin, asiakastyytyväisyyteen, verkkosivuston käytettävyyteen tai esimerkiksi sisältöjen kiinnostavuuteen.

Suunnittelu ja toteutus

Kävijätutkimuksen kenties merkittävin osa liittyy tutkimuksen suunnitteluun. Suunnittelemme kysymysten sisällön asiakkaan asettamien tavoitteiden pohjalta. Asiakas saa nähtäväkseen selkeän visuaalisen dokumentin, joka esittelee kysymykset ja kyselyn ulkoasun.

Kysely näkyy asiakkaan verkkopalvelussa selaimen alalaidasta nousevana lomakkeena, joka on suljettavissa käyttäjän näin halutessa. Kyselyn näkyminen edellyttää lyhyen koodin lisäämistä verkkopalvelun lähdekoodiin.

Analyysi ja visuaalinen raportti

Analysoimme kävijätutkimuksen tulokset ja toimitamme asiakkaalle visuaalisen raportin kävijätutkimuksen kautta saaduista tuloksista. Määrällisistä kysymyksistä on nähtävissä diagrammimuotoista dataa ja avoimissa kysymyksissä sanapilvi-tyyppinen visualisointi vahvemmista ja heikommista vastauksissa käytetyistä sanoista.

Kävijätutkimuksesta saatava data on mahdollista hyödyntää asiakkaan viestinnässä ja markkinoinnissa. Erityisesti kyselyssä saatavien yhteystiedot on mahdollista hyödyntää yhteydenpidossa. Henkilötietojen keräys markkinointitarkoituksiin vaatii maininnan kyselyn yhteydessä.

Kävijätutkimuksen valinneita asiakkaitamme

  • Toteutimme Talentialle kävijätutkimuksen verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä
  • Toteutimme XAMKille kävijätutkimuksen verkkopalvelu-uudistuksen jälkeen
  • Toteutimme Loimulle kävijätutkimuksen sivustouudistuksen jälkeen
  • Toteutimme Fidalle kävijätutkimuksen verkkopalvelu-uudistuksen alussa
  • Toteutimme Esedulle kävijätutkimuksen
  • Toteutimme kävijätutkimuksen Suomen Rahapajalle

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan, kuinka kävijätutkimus hyödyttäisi juuri teidän orgaanisaatiota

Vesa Lehtinen / Asiantuntija

vesa.lehtinen@valu.fi / 041 5054 634