Saavutettava verkkopalvelu on selkeämpi, helppokäyttöisempi, tehokkaampi ja ylipäätään miellyttävämpi käyttää. Tarjoamme kattavasti erilaisia asiantuntijapalveluita saavutettavuuden kehittämiseen verkkopalvelun elinkaaren eri vaiheisiin.

Kokonaisvaltainen saavutettavuus

Verkkopalvelun uudistaminen ja saavutettavuus

Verkkopalvelun käyttökokemus muodostuu monesta eri tekijästä, kuten sisällöistä, visuaalisuudesta, navigoinnista ja ylipäätään tehdyistä teknisistä ratkaisuista. Tekniikan ja sisältöjen yhteistyö alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa verkkopalvelun elinkaarta - tyypillisesti konsepti- ja käyttökokemussuunnittelun yhteydessä. Saavutettavan sisällön luominen taas edellyttää teknisesti korkealaatuista verkkopalvelua, jossa saavutettavuus on huomioitu. Asiantuntijamme auttavat verkkopalveluiden konseptoinnissa, mikä ottaa saavutettavuuden huomioon.

"Saavutettava verkkopalvelu lisää yhdenvertaisuutta, laajentaa kohderyhmiä ja parantaa käyttökokemusta. Autamme asiakkaitamme saavutettavuuden kehittämisessä"

~ Vesa Lehtinen, Digital Experience Coach

Saavutettavuusarviointi ja saavutettavuusselosteen päivitys

Saavutettavuuden kehittäminen edellyttää sen hetkisen saavutettavuustason ymmärrystä. Markkinoilla on monia erilaisia saavutettavuustyökaluja, joiden avulla jokainen voi arvioida ja testata verkkopalvelun mahdollisia kehityskohteita. Autamme tekemällä saavutettavuustestausta, asiantuntija-arvioita ja teemme tarpeen mukaan myös päivitykset saavutettavuusselosteeseen.

Saavutettava sisältö on ymmärrettävää, tuo säästöjä ja näkyy hakutuloksissa

Saavutettavuuskriteeristön (WCAG) tarkastelun rinnalle on noussut sisältöjen luettavuus ja ennen kaikkea niiden ymmärrettävyys. Esimerkiksi julkisissa verkkopalveluissa sisältöjen selkeyteen panostetaan aiempaa enemmän, jolloin palvelun käyttäjät löytävät helpommin vastaukset kysymyksiinsä ja osaavat toimia tehokkaasti erilaisten digipalveluiden viidakossa. Saavutettavan sisällöntuotannon koulutusten lisäksi toteutamme sisältöjen saavutettavuusoptimointia asiantuntijapalveluna.

Saavutettava verkkopalvelu palvelee monipuolisesti meitä kaikkia

Saavutettavuus ja sen kehittäminen ymmärretään nykyään keinona palvella kaikkia kohderyhmiä aina vain paremmin. Sen lisäksi, että saavutettava verkkopalvelu on aidosti inklusiivinen, se myös auttaa kognitiivisen kuormituksen henkilöitä. Selkeä ja helppokäyttöinen verkkopalvelu ei lisää stressiä, vaan auttaa käyttäjää löytämään oikeat asiat helpommin. Jo olemassa olevan verkkopalvelun helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäkokemusta on mahdollista kartoittaa erilaisin haastatteluin ja työpajoin.

Saavutettavuus kehittyy tekoälymurroksessa

Saavutettavuuskriteeristön seuraava versio WCAG 2.2 on virallisesti julkaistu ja tulee olemaan osana kansallisia lakiin kirjattuja saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuustyökalut ja -palvelut kehittyvät tekoälymurroksen myötä kohti automaatiota. Tämä mahdollistaa monipuolisemman sisällön ja aiempaa mielekkäämmän sisällöntuotannon. Autamme myös tekoälyn hyödyntämisessä osana sisällöntuotantoa.

Vesa Lehtinen, Asiantuntija

4 askelta saavutettavuuden kehittämiseksi

Saavutettavuuden huomioiminen tulee vähitellen yleisemmäksi myös yritysmaailmaan, erityisesti tuotteita tai palveluita tarjoaville yrityksille, jotka haluavat hyödyntää laajemman kohderyhmän, kuin kilpailijansa. Viimeistään nyt on aika alkaa suunnitella, kuinka kehittää verkkoviestintää ja digimarkkinointia saavutettavampaan muotoon.

Lue lisää
Vesa Lehtinen

Kiinnostaako saavutettavuuden kehittäminen?

Vesa Lehtinen

Vesa Lehtinen / Digital Experience Coach

vesa.lehtinen@valu.fi / +358 41 5054634