Kävijätutkimus

Kävijätutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa verkkopalvelun käyttäjien mieltymyksistä ja osallistetaan verkkopalvelussa kävijöitä organisaation viestinnän pariin.

Aina ennen verkkopalvelu-uudistusta

Kun kävijätutkimus toteutetaan ennen verkkopalvelu-uudistusta, sillä voidaan myös valmistella ja sitouttaa kohderyhmiä tulevaan muutokseen. Parhaimmillaan kävijätutkimukseen osallistuminen on mielekästä ja ei vie liikaa aikaa osallistujalta.

Toteutamme tutkimuksen kirjallisena kyselynä verkkopalvelussa. Suunnittelemme tutkimuksen kysymykset huolellisesti niin, että vastaaminen kestää kokonaisuudessaan vain muutaman minuutin. Kävijätutkimuksemme sisältää aina osallistujien kesken arvottavan palkinnon. Tämä nostaa merkittävästi kyselyyn osallistuneiden lukumäärää.

Kävijätutkimuksen suunnittelu ja toteutus

Kävijätutkimuksen kenties merkittävin osa liittyy tutkimuksen suunnitteluun. Suunnittelemme kysymysten sisällön asiakkaan asettamien tavoitteiden pohjalta. Asiakas saa nähtäväkseen selkeän visuaalisen dokumentin, kuinka eri kysymyksiin vastaaminen näkyy vastaajalle.

Varsinainen kysely näkyy asiakkaan verkkopalvelussa selaimen alalaidasta nousevana lomakkeena, joka on suljettavissa käyttäjän näin halutessa. Kyselyn näkyminen edellyttää lyhyen koodin lisäämistä verkkopalvelun lähdekoodiin.

Analyysi ja visuaalinen raportti

Analysoimme kävijätutkimuksen tulokset ja toimitamme asiakkaalle visuaalisen raportin kävijätutkimuksen kautta saaduista tuloksista. Määrällisistä kysymyksistä on nähtävissä diagrammimuotoista dataa ja avoimissa kysymyksissä sanapilvi-tyyppinen visualisointi vahvemmista ja heikommista vastauksissa käytetyistä sanoista.

Kävijätutkimuksesta saatava data on mahdollista hyödyntää asiakkaan viestinnässä ja markkinoinnissa. Erityisesti kyselyssä saatavien yhteystiedot on mahdollista hyödyntää yhteydenpidossa. Henkilötietojen keräys markkinointitarkoituksiin vaatii maininnan kyselyn yhteydessä.

Kysy lisää!

Kysy lisää kävijätutkimuksesta
Nimi*
Organisaatio*
Sähköposti*
Viesti

 

Vesa Lehtinen

Vesa Lehtinen, Ratkaisukonsultti