Verkkopalvelulle tulee kirjata selkeät tavoitteet, joiden toteutuminen on todennettavissa oikeanlaisilla mittareilla. Tavoitteet auttavat myös sivuston jatkokehittämisessä.

Ilman mittareita on mahdotonta seurata tuloksia

Miksi tavoitteita tarvitaan?

Verkkosivusto on yksi tärkeistä asiakaskohtaamispisteistä. Oli kyseessä sitten julkinen organisaatio tai yritys, verkkosivustolla on aina tavoitteita. Kun tavoitteet on määritelty ja kirjattu ylös, verkkosivustoa voidaan kehittää tehokkaammin oikeaan suuntaan. Tällöin verkkosivusto on aito viestinnän, markkinoinnin ja myynnin työkalu, joka tuo haluttuja tuloksia.

Tavoitteiden kirjaaminen ja niiden tarkistaminen pidentää myös verkkosivuston elinkaarta. Tyypillisesti organisaation toiminta ja fokus muuttuu ajan myötä ja tästä syystä myös tavoitteet voivat vaihtua. Hyvin toteutettu verkkosivusto taipuu järkevästi tulevaisuuden muutoksiin ja sivuston kehittäminen on kustannustehokasta.

Miten mittarit tulee asettaa?

Yleisimmin käytetty mittaristo verkkosivuston tavoitteiden toteutumisen mittaukseen toteutetaan Googlen työkaluilla, Matomolla tai Piwik Prolla. Mittaristoa on kuitenkin mahdollista kasvattaa laajemmaksikin ja ottaa mukaan esimerkiksi kohderyhmiltä saatava palaute.

Asetamme mittariston yhdessä asiakkaan kanssa kirjattujen tavoitteiden pohjalta. Mittarit voivat liittyä esimerkiksi hakukonenäkyvyyden kehittämiseen, toivottujen tapahtumien toteutumiseen sivustolla, sivuston latausnopeuden parantamiseen tai vaikkapa saavutettavuuskriteerien täyttymiseen.

Kenen vastuulla tulokset ovat?

Verkkosivuston kehittäminen on usein joko viestinnän tai markkinoinnin vastuulla. Pienemmissä organisaatioissa verkkosivuston aktiivisesta kehittämisestä ei vastaa välttämättä kukaan. Tämä tuo usein haasteita, sillä usein juuri verkkosivusto voisi olla merkittävässä roolissa nostamaan organisaation toimintaa paremmalle tasolle.

Kokemuksemme mukaan tehokkailla ja tuloksekkailla sivustoilla on aina joku nimetty omistaja, jonka vastuulla tulosten saavuttaminen on. Oman osaamisen loppuessa verkkosivuston omistaja voi ottaa avukseen kokeneen kumppanin, joka auttaa tulosten saamisessa.

Yhteiset seuranta- ja kehityspalaverit auttavat tulosten saavuttamisessa

Osa tehokasta tulosten seuraamista ja sivuston kehittämistä on yhteiset palaverit, joissa käsittelemme asiakassuhdetta, tehtyjä toimenpiteitä, saavutettuja tuloksia sekä tulevaisuuden näkymiä. Sopiva määrä tapaamisille riippuu monesta eri seikasta, mutta kokemuksemme mukaan aktiivisesti sivustoaan kehittävät toimijat valitsevat yleensä neljä tapaamista vuodessa.

Ota yhteyttä!

Lauri Alppisara

Lauri Alppisara / Sales Director

lauri.alppisara@valu.fi / 050 375 6355