Digitaalisen näkyvyyden ja tulosten kehittyminen edellyttää selkeää käsitystä verkkopalvelun nykytilanteesta!

Nykytilanteen kartoitus

Miksi kartoitus on tärkeää?

Verkkosivuston julkaisun jälkeen sivusto alkaa kehittyä monella eri mittarilla. Aina kehittyminen ei ole kuitenkaan positiivista. Esimerkiksi käyttökokemukseen vaikuttaa moni eri tekijä, kuten luontevat polut kohti haluttua tulosta tai erilaiset keinot ohjata käyttäjää löytämään oikeat sisällöt.

Nykytilanneanalyysin avulla organisaatio saa tilannekuvan sen hetkisestä menestyksestä. Tulosten parantamiseksi on tärkeää ymmärtää, mitkä asiat on jo hyvällä mallilla ja mihin kannattaa panostaa seuraavaksi. Muuten on vaarana, että kehitetään vääriä asioita ja tulokset eivät parane odotetusti.

 

Mitä kannattaa kartoittaa?

Nykytilanteen kartoitus pysäyttää tilanteen ja antaa selkeän kuvan nykyhetkestä. Hakukonenäkyvyys, saavutettavuus, eri sivujen liikenteen kehittyminen tai tärkeimpien sivujen suorituskyvyn optimointi ovat mittareita, joita arvioimme nykytilanneanalyysissä. Analyysi voi koskea myös erilaisia käyttötapauksia ja sisältöjä.

Autamme tarvittaessa oikeiden mittareiden luomisessa analyysiä varten. Tyypillisesti organisaatiolla on jonkinlainen käsitys, mitkä panokset ovat tuottaneet tulosta ja mitkä ei. Me Valulla annamme lisävinkkejä, mitkä tekijät ovat tärkeitä kyseessä olevan organisaation kannalta.

Esiselvitys verkkopalvelun uudistuksen tukena

Teknologiateollisuus tilasi Valulta esiselvityksen verkkopalvelu-uudistuksen tueksi. Kolme eri asiantuntijaa arvioi verkkopalvelun nykytilannetta rakenteen, sisältöjen, toiminnallisuuksien sekä julkaisujärjestelmän näkökulmasta. Kartoitimme lyhyesti alkuun tilannetta, jonka pohjalta suunnittelimme tarkasteltavat osa-alueet ja kokoluokan arvioinnille. Toimitimme raportin sovitussa aikataulussa ja asiakas oli tyytyväinen lopputulokseen!

Eri mittareiden kautta saatavia hyötyjä

 • Hakukonenäkyvyys

  Hyvä hakukonenäkyvyys on aina teknisten ratkaisujen ja kiinnostavien sisältöjen kombinaatio. Analyysissä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi sivun latausnopeuteen, mobiilikäytettävyyteen, avainsanojen käyttämiseen tai hakutulossivun näkymään. Hakukonenäkyvyys osana nykytilanneanalyysiä kertoo, kuinka kehityskohteet jakautuvat eri asioiden välillä. Hakukonenäkyvyyden kehittäminen luo aina etumatkaa suhteessa kilpailijoihin.

 • Saavutettavuus

  Erityisesti julkisia organisaatioita ja laajasti kansalaisten kanssa operoivia yrityksiä on alkanut kiinnostaa saavutettavuuden kehittäminen verkkopalveluissa. Saavutettavuuden kehittäminen mahdollistaa jokaiselle käyttäjälle parhaimman mahdollisen käyttökokemuksen verkkopalvelussa! Saavutettavuuden kehittäminen vaikuttaa aina myös hakukonenäkyvyyteen positiivisesti.

 • Kävijäpolut

  Tiedätkö mille sivustonne sivulle saavutaan yleensä ensimmäisenä? Tästä alkaa yksi merkittävimmistä kävijäpoluista. Kävijäpolut on aina linjassa verkkosivuston tavoitteiden kanssa. Hyvät kävijäpolut on suunniteltu niin, että käyttäjä voi halutessaan siirtyä eri sivuille, mutta ei eksy sisällöissä ja voi halutessaan esimerkiksi siirtyä alkuperäisen kävijäpolun tavoitesivulle. Selkeät kävijäpolut on seurattavissa, mitattavissa ja kehitettävissä - ja tietenkin tuovat haluttuja tuloksia.

 • Sisällöt

  Sisältöjä arvioitaessa Valun asiantuntija käy läpi analytiikasta nousevia tärkeimpiä sivuja tai arvioi tunnistettujen tärkeimpien käyttötapausten pohjalta verkkopalvelun sisältöjä. Sisältöjä voidaan arvioida esimerkiksi selkeyden, rakenteen, loogisuuden sekä oikeakielisyyden kannalta. Yhteneväinen sisältökokonaisuus luo miellyttävän ja uskottavan käyttökokemuksen.

 • Suorituskyky

  Verkkopalvelun suorituskyky vaikuttaa käyttökokemuksen lisäksi myös hakukonenäkyvyyteen. Nopeudeltaan optimoidut sivut rankkautuvat korkeammalla hakutulossivuilla. Käyttökokemuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että sivu on mahdollisimman nopeasti käyttäjän saatavilla. Suurten kävijämäärien tapauksessa pienetkin latausajan parannukset tuovat merkittäviä vaikutuksia kokonaiskäyttäjämäärän näkökulmasta.

 • Rakenne

  Verkkosivuston rakenne - niin käyttöliittymän osin kuin sisältöjen osin on tärkeässä roolissa palvelun käytettävyyden ja tiedon löydettävyyden näkökulmasta. Selkeästi jaoteltu rakenne auttaa käyttäjää hahmottamaan helposti kokonaisuuden ja toimimaan tehokkaasti sivustolla. Toimiva informaatioarkkitehtuuri on avainasemassa tulosten kannalta.

Kiinnostuitko analyyseistä tulosten parantamiseksi?

Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä tarkemmin, mikä voisi toimia juuri teidän kohdalla!

Lauri Alppisara

Lauri Alppisara / Executive, Cyber Security & Sales

lauri.alppisara@valu.fi / 050 375 6355