Käyttökokemus (UX, User Experience) tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä kokonaisvaltaista tunnetta tuotteen tai palvelun käyttämisestä.

Sujuva käyttökokemus koukuttaa

Hyvä käyttökokemus on helppoutta ja sujuvuutta

Käyttökokemus on vahvasti läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Voit arvioida vaikka kynäsi käytettävyyttä – miten se sopii käteesi, kuinka hyvin se liikkuu paperilla ja kuinka miellyttävä kynä on ylipäätään käyttää. Käyttökokemus on siis miten tuotetta käytetään. Hyvällä käyttökokemuksella pyritään siihen että asiat sujuvat helposti ja nopeasti. Huonolla kokemuksella voi olla erittäinkin negatiiviset vaikutukset käyttäjiin, kun taas hyvällä käyttökokemuksella takaat sen, että käyttäjä saa tarvitsemansa tiedon nopeasti ja vaivattomasti. Huippuunsa hiottu käyttökokemus auttaa konkreettisesti konversioiden toteutumisessa.

Loppukäyttäjä suunnittelun ytimessä

Hyvän käyttökokemuksen tavoitteena on tuoda lisäarvoa käyttäjälleen. Siksi onkin tärkeää asettaa suunnittelun lähtökohdaksi aina palvelun loppukäyttäjä, jolle arvoa on tarkoitus luoda. Panostaminen käyttökokemukseen kannattaa, sillä onnistuessaan käyttökokemus sitouttaa ja saa asiakkaat palaamaan yhä uudelleen verkkopalvelun pariin. Jos verkkopalvelu on täynnä tietoa ja toinen toistaan hienompia efektejä ja elementtejä, joita käyttäjä ei kuitenkaan tarvitse, tekee se kokemuksesta vain epämiellyttävän. Jos kokemus ei miellytä, on helppo poistua kilpailijan sivuille.

Hyvä käyttöliittymä on käytettävä ja tehokas

Käyttökokemus määräytyy sekä käyttöliittymästä että teknisestä toteutuksesta. Käyttöliittymä on mikä tahansa laitteen käyttöön, säätämiseen ja ylläpitoon tarkoitettu mekanismi tai tekniikka. Verkkopalvelussa käyttöliittymä on tapa edetä eri sivujen ja toiminnalisuuksien välissä, yleensä erilaisten valikoiden ja nappuloiden avulla. On tärkeää miettiä käyttöliittymät keskittyen erityisesti käytettävyyteen ja tehokkuuteen. Hyvällä käyttöliittymäsuunnittelulla pyritään siihen, että käyttäjä pystyy mahdollisimman tehokkaasti saavuttamaan haluamansa tiedon.

"Uusi sivusto on vanhaan verrattuna paljon selkeämpi ja nykyaikaisempi ja sen sisältö on jaettu järkevästi ja houkuttelevasti."

~ Juha Vanha-Perttula, ICT-vastaava, PHYK

Visuaalisuudella ja helppokäyttöisyydellä on tärkeä rooli käyttökokemuksen kannalta

Visuaalisesti tyylikkään ulkoasun ansiosta on mahdollista selkeyttää käyttökokemusta sekä vahvistaa yrityksen brändiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että palvelun ulkoasun tärkeä tehtävä on tukea hyvän käyttökokemuksen muodostumista, ei olla suunnittelun lähtökohta.

On selvää että hyvän käyttökokemuksen yhtenä tekijänä on helppous. Helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa, ettei palvelun käyttöä itsessään tarvitse ajatella, vaan se sujuu vaivattomasti omalla painollaan. Oleellista on myös se, kuinka helposti käyttäjä oppii palvelun käytön. Virheettömyys vaikuttaa keskeisesti miellyttävän käyttökokemuksen muodostumiseen.

"Olemme erityisen tyytyväisiä Valun graafikon työhön. Uusi sivusto on herättänyt käyttäjissä positiivista mielenkiintoa. "

~ Luonnonvarakeskus Luke

Ota yhteyttä!

Juha Mattila

Juha Mattila / Senior Sales Consultant

juha.mattila@valu.fi / 050 524 1846