Valun tavoitetyöpajassa käsittelemme organisaation verkkoviestinnän ja digitaalisen palvelukokemuksen nykytilannetta, kohderyhmiä ja tulevaisuuden tavoitteita. Pureudumme tapoihin, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tavoitetyöpaja: lähtölaukaus kohti sivustouudistusta

Verkkosivuston uudistus mielessä?

Jokaisella verkkosivustolla on elinkaari. Elinkaarensa loppupuolella oleva sivusto alkaa ennen pitkää kiristää eri käyttäjäryhmien hermoja. Sisällöntuotanto ei enää onnistu joustavasti, kehitystoimenpiteet tulevat suhteettoman kalliiksi hyötyihin nähden ja käyttäjien välitön poistuminen näkyy analytiikasta. Näiden merkkien ilmetessä voidaan todeta, että elinkaari on päättymässä. Silloin viimeistään on aika alkaa suunnitella sivuston uudistamista kokonaan.

 

Ota rohkeasti ensimmäinen askel!

Arvioi tämänhetkistä tilannetta. Aseta tavoitteita. Jäsennä mielessäsi, mitä kohti haluat mennä. Kun ensimmäiset ajatukset on vaihdettu kollegoiden kanssa ja on selvää, että verkkosivusto on aika uudistaa, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijaan. Merkittävä tekijä uudistuksen onnistumisessa on oikein asetetut tavoitteet, jotka tukevat koko organisaation strategiaa. Tavoitteet kannattaa suunnitella yhdessä asiantuntijan kanssa.

"Olemme löytäneen konkreettisen ajatuksen siitä, miten pääsemme projektissa eteenpäin. Ajatus konseptista on kiteytynyt prosessin aikana.”

~ Työpajaan osallistunut kuntaviestinnän ammattilainen

Tavoitetyöpajan sisältö

 • #
  Nykytilanne

  Nykytilanteen arviointi auttaa hahmottamaan, millaisesta tilanteesta verkkosivustoa lähdetään uudistamaan. On hyvä arvioida nykyisen verkkosivuston analytiikkaa ja aiemmin tehtyjä valintoja. Kaikkia aiempia ratkaisuja ei kannata suoraan hylätä. Monia niistä voidaan hyödyntää uudellakin sivustolla pienin muutoksin.

 • #
  Kohderyhmät

  Kun sivustoa uudistetaan, tulee aina huomioida organisaation viestinnän kohderyhmät. Ryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen on tärkeä pohja uuden sivuston toteutukseen. Se auttaa rakentamaan sivuston loppukäyttäjän näkökulmasta. Kohderyhmiä voidaan tutkia tarkemmin kävijätutkimuksella, joka tarjoaa arvosta tietoa suunnittelun tueksi.

 • #
  Tavoitteet

  Työpajan ytimessä on tavoitteiden asettaminen uudelle verkkopalvelulle. Mihin pyrimme? Kuinka lopputulos palvelee  verkkoviestintäämme ja digitaalista palvelukokemusta? Parhaat tavoitteet ovat helposti ymmärrettäviä ja mitattavia. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi myynnin kasvattamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, tehokkaampaan viestintään tai brändin rakentamiseen.

 • #
  Toiminnallisuudet

  Verkkosivuston toiminnallisuudet ovat keskeisessä roolissa käyttökokemusta ajatellen. Hyvin toteutettuina ne parantavat sivuston käyttökokemusta ja siitä muodostuvia mielikuvia. Tavoitetyöpajassa keskustellaan toiminnallisuuksiin liittyvistä toiveista ja reunaehdoista. Tarkempi vaatimusmäärittely tehdään myöhemmin, ennen sivustouudistusta tai sen aikana.

 • #
  Sisällöt

  Työpajassa sivuamme myös sisälllöntuotantoa. Keskustelemme sisällöntuotannon mahdollisuuksista ja resursseista, jotka ovat tärkeitä asioita uuden sivuston kannalta.  Elinkaaren loppuvaiheessa oleville sivustoille on tyypillistä, että sinänsä ihan hyvää sisältöä on paljon ja se on pirstaloitunut ympäri sivustoa. Työpaja antaa eväitä sisällön karsimiseen ja jaotteluun oikeisiin paikkoihin.

 • #
  Rakenne ja ilme

  Tavoitetyöpajassa keskustelemme alustavasti sivuston rakenteesta ja visuaalisesta ilmeestä. Pohdimme rakenteen ja ilmeen merkitystä brändille ja käyttökokemukselle. Ehdotamme asiakkaan tarpeisiin ja kokemukseemme perustuen ratkaisuja sivuston konseptiin, käyttöliittymiin ja ilmeeseen. Näiden varsinainen suunnittelu tapahtuu itse uudistusprojektin aikana.

Ota rohkeasti ensimmäinen askel!

Lauri Alppisara

Lauri Alppisara / Executive, Cyber Security & Sales

lauri.alppisara@valu.fi / 050 375 6355