Mitkä ovat verkkopalvelun toteutuksen laadun osatekijöitä?

Verkkopalvelun tekninen toteutus

Mitä on laatu?

Muutos on maailmassa jatkuvaa ja se tapahtuu joka tapauksessa. Muutokseen pitää yleensä myös reagoida ja tämä tarkoittaa lisää muutosta. Verkkosivustolla muutoksen pitäisi näkyä perusteltuna, suunniteltuna ja testattuna toimintana. Vaikka julkaisujärjestelmä, palvelinohjelmistot tai palvelinalusta päivitettäisiin, näiden muutosten ei tulisi vaikuttaa verkkosivustoon hallitsemattomasti. Muutoksen tulee olla suunniteltua, tavoitteellista ja johdettua ja tätä ennakoitavuutta me kutsumme laaduksi. Lisäksi muita laadukkaan verkkopalvelun osatekijöitä olemme avanneet alla. 3

"Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen."

~ Herakleitos

Tiedon löydettävyys

Verkkosivuston kävijällä on sivustolla vieraillessaan usein mielessä jokin kysymys, johon kävijä etsii vastausta tai jokin tavoite vierailulleen, vaikka sitä ei kävijä olisikaan välttämättä tarkkaan määritellytkään. Laadukkaalla verkkosivustolla kävijä löytää helposti haluamansa tiedon tai haluamaansa kysymykseen vastauksen. Osa löytää tiedon hyvin toimivan haun kautta, kun taas osa etsii navigoinnin kautta oikean sivun helposti ja nopeasti.

Saavutettavuus

Verkkosivustojen tulee olla saavutettavia. Syrjintä esimerkiksi näkövamman takia ei ole tätä päivää – esimerkiksi julkisissa organisaatioissa jo EU-direktiivi kieltää tällaisen toiminnan. Laadukas verkkosivusto on luettavissa helposti ruudunlukuohjelmilla ja sivustolla pystyy navigoimaan helposti esimerkiksi näppäimistön avulla. Muita yleisiä laatupoikkeamia ovat liian pieni fonttikoko tai liian pieni kontrasti tausta ja sisällön välillä.

Huollettavuus

Huollettavuus, engl. maintainability, on yleensä ominaisuus, joka ei näy jokapäiväisessä käytössä. Huollettavuus tulee näkyviin konkreettisesti vasta, kun verkkosivustolle pitäisi tehdä muutoksia tai kun vaikkapa WordPress pitäisi päivittää.  Jos sivuston huollettavuutta on laiminlyöty, muutosten tekeminen on kallista ja hidasta. Huollettavuuden laiminlyönnistä esimerkkejä ovat, kun ohjelmistoja ei ole päivitetty tai sivuston suunnittelussa on lyöty lukkoon vääriä ratkaisuja.

Tiedon uudelleenkäytettävyys

Laadukkaan verkkosivuston tiedot on tallennettu rakenteisesti eli tiedot on syötetty erillisiin kenttiin ylläpidossa. Rakenteista tietoa voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä integraatioiden ja rajapintojen avulla. Verkkosivuston tietoja voidaan nykyään tarvita esimerkiksi infonäytöissä tai niitä voidaan näyttää mobiilisovelluksissa tai nykyään myös sovelluksen kaltaisissa PWA:issa (Progressive Web Application).

Visuaalinen laatu

Responsiivinen suunnittelu oli ensimmäinen askel tiedon ja tiedon esittämisen eriyttämisessä: älypuhelimen näytöllä sama tieto pitää esittää eri tavalla kuin isolla työpöytänäytöllä. Responsiivinen suunnittelu onkin tämän vuosikymmenen suurin uudistus verkkosivustojen maailmassa. Responsiivisuus tarkoittaa enemmän haasteita visuaalisen laadun kannalta. Visuaalinen laatu tarkoittaa sivuston toimivuutta halutun ulkoasun mukaisesti mahdollisimman monella eri näyttökoolla ja päätelaitteella. 

Sivuston nopeus

Laadukas sivusto myös latautuu nopeasti. Nopea latautuminen tarkoittaa suoraan myyntitavoitteiden nopeampia täyttymisiä eli lisää konversioita. Esimerkiksi Zalando on mitannut asiaa ja todennut 100 millisekunnin vähentämisen lisäävän myyntiä 0,7%. Prosenttilukema ei välttämättä kuulosta paljolta, mutta 100 millisekuntia saadaan todella helposti hukattua sivun latauksessa. Zalandon tapauksessa 0,7% on tosin euroissakin mitattuna valtava määrä rahaa.

Tietoturva

Laadukkaasta verkkosivustosta puhuttaessa pitää puhua myös tietoturvasta. Laadun tapaan tietoturvakin jaetaan useaan osa-alueeseen, mutta tärkeimmät niistä ovat saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys. Verkkosivuston saatavuus tarkoittaa, kuinka suuren osan luvatusta ajasta verkkosivustolle kävijät pääsevät. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että tietoja näkevät vain sovitut henkilöt. Eheys tarkoittaa tässä tapauksessa, että hakkerit eivät pääse muokkaamaan verkkosivuston sisältöä omine lupineen.

Koodin laatu ja vendor lock

Muutos koskee myös verkkosivustojen toimittajia – pienimmät toimijat voivat pahimmassa tapauksessa lopettaa liiketoimintansa kokonaan tai yritysostot voivat muuttaa asetelmia. Englanninkielinen termi "vendor lock" tarkoittaa tilannetta, jossa asiakas on pakotettu pysymään tietyssä teknisessä toimittajassa, syystä tai toisesta. Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmissä vendor lock voi syntyä esimerkiksi silloin, kun tuotettu koodi on niin huonoa, että kukaan muu ei suostu ylläpitämään sivuston koodia, kuin sen alkuperäinen tekijä. Koodin laadukkuudessa yksi tärkeimpiä elementtejä on koodin ylläpidettävyys eli koodia on helppoa ymmärtää ja muokata.

Hakukonenäkyvyys

Hakukoneiden, Suomessa Googlen, käyttö on todella valtaisaa ja hyvän verkkosivustoa toteuttaessa tulee ottaa huomioon hakukoneoptimointi. Kaksi viime aikoina yleistynyttä teknistä avainseikkaa hakukoneoptimoinnissa ovat edellä mainitut tiedon uudelleenkäytettävyys ja sivuston nopeus. Kun tiedot on tallennettu rakenteisina, myös Google pystyy hyödyntämään helpommin niitä hakutulossivuillaan ja monissa tapauksissa esittämään tiedon näyttävästi hakutulossivulla.

Sivuston nopeus vaikuttaa sekä epäsuorasti että suorasti hakukonesijoituksiin. Epäsuorasti nopeus vaikuttaa siten, että kävijät harvemmin palaavat välittömästi Googleen ja mm. tätä Google arvostaa. Latausnopeus on myös suoraan mukana Googlen algoritmeissa pienellä painoarvolla.

Mitattu laatu

Yksi tapa mitata nykyisen verkkosivuston laatua kävijöiden näkökulmasta on tehdä kävijäkysely. Kävijäkyselyllä voi selvittää kävijöiden näkökulmia ja heidän tärkeimmäksi kokemiaan osioita tai toimintoja. Laadun kehittäminen voidaan tällöin priorisoida ensimmäisenä tärkeimpiin toimintoihin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!