Saavutettavuus ja sen kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilanteen arvioinnilla. Saavutettavuusarvioinnin avulla asiakas saa selkeän käsityksen verkkopalvelunsa saavutettavuuden tasosta sekä selkeät korjausehdotukset.

Saavutettavuusarviointi

Saavutettavuusarvionti on kehittämisen ensimmäinen askel

Saavutettavuusarviointi on ajankohtainen ja hyödyllinen erityisesti julkisen hallinnon toimijoille, joiden tulee huomioida saavutettavuuden kehittäminen verkkopalveluidensa elinkaaressa. Saavutettavuutta kannattaa kehittää priorisoiden oikeita asioita ja juuri tähän asiantuntija-arviomme ottaa kantaa. Olemme toteuttaneet saavutettavuusarviointeja mm. Kalajoen kaupungille, Luonnnonvarakeskukselle sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

"Saavutettavuuden kehittäminen on aina myös satsaamista sivuston käytettävyyteen ja hakukonenäkyvyyteen."

~ Vesa Lehtinen, asiantuntija

Julkisen sektorin saavutettavuusdirektiivi

Joulukuussa 2016 voimaan tullut EU-direktiivi (2016/2102) edellyttää lähivuosina merkittäviä muutoksia julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa pitkälti WCAG 2.0 -kriteeristön AA-tasoa. Paremman saavutettavuustason lisäksi tulevaisuudessa verkkopalveluista tulee löytyä saavutettavuusseloste, joka kertoo mm. verkkopalvelun saavutettavuuden poikkeuksista ja saavutettavista vaihtoehdoista sekä pitää sisällään palautteenantomahdollisuuden.

Arvioinnin laajuus

Valun asiantuntija käy läpi asiakkaan verkkopalvelusta yhdessä sovitun määrän sivuja. Tyypillisesti verkkopalvelusta arvioidaan etusivun lisäksi keskeisimpien käyttötapausten sivut. Keskeisiä käyttötapauksia voi olla tietyn kohderyhmän kannalta oleellisen informaation löytäminen tai esimerkiksi jokin yleisesti suosittu toiminto, kuten tapahtumakalenterin käyttäminen. Valituilta sivulta arvioidaan n. 40 erilaista kriteeriä toteutuu/ei toteudu -tyyppisesti. Tarvittaessa teemme saavutettavuustestausta myös ruudunlukulaitteen avulla.

Asiakkaan saama raportti

Saavutettavuusarvioinnissa havaitut asiat toimitetaan asiakkaalle yksityiskohtaisena raporttina. Tärkeimmät havainnot toimitetaan myös kootusti erillisessä esitysmuotoisessa dokumentissa, jota on mahdollista esitellä organisaation sisällä helposti. Raportissa käsitellään jokainen saavutettavuusdirektiivin kohta sivukohtaisesti korjausehdotuksineen. Raportin avulla asiakas voi tehdä etenemissuunnitelman verkkopalvelunsa kehittämiseen.

Saavutettavuusarvioinnissa havaittujen puutteiden ja niihin tehtyjen korjausten myötä verkkopalvelulle on mahdollista hakea Saavutettavuus huomioitu -leimaa Näkövammaisten liitolta.

~ Valu on Näkövammaisten liiton auktorisoima saavutettavuusauditoija.

Vesa Lehtinen, Asiantuntija

4 askelta saavutettavuuden kehittämiseksi

Saavutettavuuden huomioiminen tulee vähitellen yleisemmäksi myös yritysmaailmaan, erityisesti tuotteita tai palveluita tarjoaville yrityksille, jotka haluavat hyödyntää laajemman kohderyhmän, kuin kilpailijansa. Viimeistään nyt on aika alkaa suunnitella, kuinka kehittää verkkoviestintää ja digimarkkinointia saavutettavampaan muotoon.

Read more
Vesa Lehtinen

Kiinnostaako saavutettavuuden kehittäminen?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Vesa Lehtinen

Vesa Lehtinen / Asiantuntija

vesa.lehtinen@valu.fi