Saavutettavuus ja sen kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilanteen arvioinnilla. Saavutettavuusarvioinnin avulla asiakas saa selkeän käsityksen verkkopalvelunsa saavutettavuuden tasosta sekä selkeät korjausehdotukset.

Saavutettavuusarviointi

Saavutettavuusarvionti on kehittämisen ensimmäinen askel

Saavutettavuusarviointi on ajankohtainen ja hyödyllinen erityisesti julkisen hallinnon toimijoille, joiden tulee huomioida saavutettavuuden kehittäminen verkkopalveluidensa elinkaaressa. Saavutettavuutta kannattaa kehittää priorisoiden oikeita asioita ja juuri tähän asiantuntija-arviomme ottaa kantaa. Olemme toteuttaneet saavutettavuusarviointeja mm. Kalajoen kaupungille, Luonnnonvarakeskukselle, Hämeenlinnan kaupungille, Valtiontalouden Tarkastusvirasto VTV:lle, Marttaliitolle, Vaasan Sähkölle sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Saavutettavuusarviointi on yksi askel kokonaisvaltaisen saavutettavuuden kehittämisessä.

"Saavutettavuudessa ei ole kyse vain digipalvelulaista, vaan myös tasavertaisuudesta verkkosivuston eri käyttäjien välillä. Saavutettavuuden kehittäminen on käyttökokemukseen ja tiedon löydettävyyteen satsaamista. "

~ Vesa Lehtinen, asiantuntija

Julkisen sektorin saavutettavuusdirektiivi

Joulukuussa 2016 voimaan tullut EU-direktiivi (2016/2102) edellyttää saavutettavuuden huomioimista julkisen hallinnon verkkopalveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tasoa. Paremman saavutettavuustason lisäksi verkkopalveluista tulee löytyä saavutettavuusseloste, joka kertoo mm. verkkopalvelun saavutettavuuden poikkeuksista ja saavutettavista vaihtoehdoista sekä pitää sisällään palautteenantomahdollisuuden.

Testauksen ja arvioinnin laajuus

Valun asiantuntija testaa ja arvioi asiakkaan verkkopalvelusta yhdessä sovitun määrän sivuja. Tyypillisesti verkkopalvelusta arvioidaan etusivun lisäksi keskeisimpien käyttötapausten sivut. Keskeisiä käyttötapauksia voi olla tietyn kohderyhmän kannalta oleellisen informaation löytäminen tai esimerkiksi jokin yleisesti suosittu toiminto, kuten tapahtumakalenterin käyttäminen. Valituilta sivulta arvioidaan n. 50 erilaista kriteeriä toteutuu/ei toteudu -tyyppisesti. Teemme saavutettavuustestausta myös ruudunlukuohjelmistojen avulla.

Asiakkaan saama raportti

Saavutettavuusarvioinnissa havaitut asiat toimitetaan asiakkaalle yksityiskohtaisena raporttina. Tärkeimmät havainnot toimitetaan myös kootusti erillisessä esitysmuotoisessa dokumentissa, jota on mahdollista esitellä organisaation sisällä helposti. Raportissa käsitellään jokainen saavutettavuusdirektiivin kohta sivukohtaisesti korjausehdotuksineen. Raportin avulla asiakas voi tehdä etenemissuunnitelman verkkopalvelunsa kehittämiseen.

Vesa Lehtinen, Asiantuntija

4 askelta saavutettavuuden kehittämiseksi

Saavutettavuuden huomioiminen tulee vähitellen yleisemmäksi myös yritysmaailmaan, erityisesti tuotteita tai palveluita tarjoaville yrityksille, jotka haluavat hyödyntää laajemman kohderyhmän, kuin kilpailijansa. Viimeistään nyt on aika alkaa suunnitella, kuinka kehittää verkkoviestintää ja digimarkkinointia saavutettavampaan muotoon.

Lue lisää
Vesa Lehtinen

Kiinnostaako saavutettavuuden kehittäminen?

Vesa Lehtinen

Vesa Lehtinen / Digital Experience Coach

vesa.lehtinen@valu.fi / 041 5054 634