Konseptoinnissa tavoitteet kirkastetaan yhdessä ja etsitään parhaat keinot niiden saavuttamiseen. Hyvä konseptointi luo vankan pohjan verkkopalvelulle.

Verkkopalvelun konseptointi

Mitä käyttäjä haluaa?

Kun verkkopalvelua uudistetaan, lähdetään etsimään ratkaisuja moniin merkittäviin kysymyksiin.

  • Mitkä ovat verkkopalvelumme tärkeimmät kohderyhmät?
  • Millaisia tarpeita ja odotuksia eri kohderyhmillä on?
  • Miten vastaamme käyttäjien tarpeisiin?
  • Mitä muuta haluamme saavuttaa uudistuksella?

Suunnittelun keskeisimpiä perusasioita on käyttäjän näkökulma. Organisaatiokeskeisyyden sijaan on hyvä kääntää katse niihin, jotka lopulta pitävät verkkopalvelun elossa ja hyvinvoivana: tyytyväisiin käyttäjiin. Käyttäjien odotuksista ja mielipiteistä saadaan tietoa kävijätutkimuksella. Tutkimus kannattaa tehdä varsinkin ennen isompaa verkkopalvelun uudistusta, mutta myös muissa sivuston elinkaaren vaiheessa tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa jatkokehitystä varten.

"Huolella tehty konsepti varmistaa, että käyttäjien tarpeet tunnistetaan ja verkkopalvelun kehittäminen pohjautuu perusteltuihin ratkaisuihin."

~ Maria Riikonen, verkkoviestinnän konsultti

Tavoitteet kohdilleen

Eri tilanteissa verkkopalvelun tarpeet ja tavoitteet vaihtelevat. Onpa tavoite sitten myynnin lisääminen, brändimielikuvan vahvistuminen tai tiedonhaun helpottuminen, konseptoinnissa tavoitteet kirkastetaan ja etsitään parhaat keinot niiden saavuttamiseen. Konseptin tulee aina ankkuroitua vahvasti liiketoiminnan strategiaan. Konseptointi tehdään projektissa ennen visuaalista suunnittelua ja teknistä toteutusta. Huolellinen pohjatyö vähentää yllätyksiä projektin myöhemmässä vaiheessa ja varmistaa, että verkkopalvelua koskevat ratkaisut ovat perusteltuja.

Työpajasta potkua konseptiin

Konseptia voidaan kirkastaa myös varsinaisen sivustouudistuksen ulkopuolella. Usein konseptointi aloitetaan ennen verkkopalvelun hankintapäätöstä. Asiakkaan luona järjestettävät konseptityöpajat ovat oivallinen keino ideoida yhdessä ja koota suuret tietomäärät helposti ymmärrettävään muotoon. Näissä työpajoissa konsepti tarkentuu ja luodaan ymmärrystä siihen, mitä ollaan tekemässä ja miksi.

Muutamia toteuttamiamme konsepteja

"Huolellinen pohjatyö varmistaa, että verkkopalvelua koskevat ratkaisut ovat perusteltuja."

~ Maria Riikonen, verkkoviestinnän konsultti

Kiinnostaako kuulla lisää?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Maria Riikonen

Maria Riikonen / Verkkoviestinnän konsultti

maria.riikonen@valu.fi / 050 3537 180