Uutiset ja artikkelit

Diginäkyvyyden kehittäminen on tuloksellista vain palvelun parantuessa

~ Vesa Lehtinen, 7 vuotta sitten

#asiantuntija-artikkeli

Jos yritys ei ole tyytyväinen digitaalisen markkinoinnin tuloksiin, on mahdollista, että kaikista oleellisin tekemisessä on päässyt hämärtymään! On aika astua potentiaalisen ostajan saappaisiin.

Diginäkyvyyden kehittäminen on digitaalista palvelumuotoilua

Tänä päivänä diginäkyvyys on yksi tärkeimmistä markkinoinnin ja viestinnän osa-alueista. Se on ennen kaikkea liiketoimintaan sopivien kohderyhmien ymmärtämistä ja oikeanlaisia toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Konkreettisten toimenpiteiden tulee painottua kohderyhmien kuuntelemiseen ja niiden palvelemiseen. Esimerkiksi erilaisten profilointien, kävijätutkimusten ja ylipäätään palautteen aktiivinen kerääminen pitäisi olla ensisijaista digitaalisia palveluita kehitettäessä.

Case: Asiakkaamme halusi saada tukea käsitykselleen kohderyhmänsä kiinnostuksista.

Ratkaisu: Teimme asiakkaallemme kävijätutkimuksen verkkopalvelun uudistuksen yhteydessä. Saimme vastauksia yli 1000 kappaletta reilussa viikossa. Tuloksena asiakkaamme sai erittäin tärkeän viestin kohderyhmälle tärkeistä sisällöistä verkkopalvelussa. Tämä viesti ohjaa organisaatiota tuottamaan kohderyhmälle sopivampaa sisältöä. Kiinnostava sisältö on yksi keinoista sitouttaa kohderyhmien edustajia organisaatioon.

Minkälainen viesti kiinnostaa potentiaalisia asiakkaita?

Aiemmin riitti, että yrityksellä tai organisaatiolla oli verkkosivusto, josta löytyi tarvittavat esittelyt ja yhteystiedot. Varsinainen konkreettinen kauppa tehtiin muualla, useimmiten kasvotusten. Nyt markkinointieurot valuvat Googlen ja Facebookin loppumattomaan kaivoon, kun jokainen yritys haluaa näkyä hakutuloksissa ja somefeedeissä. Viestin merkitys ja kohderyhmän tavoittaminen ostopolun oikeassa vaiheessa on nyt äärimmäisen tärkeää! Jos markkinointi Googlessa tai somessa sakkaa, pohdi kohderyhmiesi tarpeita tarkemmin: onko markkinointia mahdollista rajata enemmän tai onko viestisi liian yleisellä tasolla.

Tulos tehdään jatkuvalla ja kärsivällisellä kehittämisellä

Tuloksen saavuttaminen edellyttää aina yhden tai useamman mitattavan tavoitteen. Konversion lisääminen edellyttää kokeilua ja testaamista viestinnän, markkinoinnin ja esimerkiksi käyttökokemuksen kehittämisen keinoin. Oikeiden asioiden tekeminen voi lopulta olla vaikkapa kohderyhmien parempaa kuuntelua ja sitä kautta mielenkiintoisempien sisältöjen luomista. Menestyvät organisaatiot palvelevat asiakkaitaan kilpailijoitaan paremmin kehittämällä palveluaan jatkuvasti oikeaan suuntaan.

Case: Asiakkaamme liiketoiminnan kannalta tärkeiden mobiilikäyttäjien määrä oli laskenut jo jonkin aikaa.

Ratkaisu: Tutkimme yhdessä asiakkaamme kanssa mobiilikäyttäjän käyttökokemusta ja halusimme lähestyä haastetta juuri käyttäjän näkökulmasta. Listasimme hyviä ja huonoja puolia, pohdimme käyttökokemusta ja sisältöjä. Havaintojen pohjalta kehitimme verkkopalvelua paremmaksi käyttökokemukseltaan ja seuraavassa kehityspalaverissa saimme nähdä, että mobiilikäyttäjien vierailut sivustolle olivat kasvaneet 140%.

Tee ostopolusta timanttinen ja hajauta markkinointia

Digimaailmassa elämme sisältöalustojen loppumattomassa viidakossa, jossa jokainen palvelu tarjoaa dataa tuotetuista sisällöistä, käyttäjien toiminnasta sekä sisältöjen kiinnostavuudesta. Voittajia ovat ne, jotka numeroiden tuijottamisen lisäksi haluavat pysyä kärryillä myös teknologisista muutoksista ja ovat valmiita kehittämään toimintaansa tarvittaessa ripeästikin. Käytännössä eri alustojen sisällön esittämisen algoritmeistä on tullut erityisen herkkiä, jotka muuttuessaan vaikuttavat merkittävästi jopa liiketoiminnan tuloksiin. Jos esimerkiksi verkkokaupan ostopolkuja suunnitellaan useampaa eri tulokanavaa arvioiden, on todennäköisempää että riskit ei konkretisoidu yhtä radikaalisti verrattuna tilanteeseen, jossa on satsattu vain yhteen tulokanavaan. Eli jos yhden kanavan, vaikkapa Facebookin, algoritmi muuttuu merkittävästi yrityksen liiketoiminnan kannalta, muut kanavat, joihin on myös satsattu, paikkaavat tilannetta.

Kärsivällisyys palkitaan, tuloksia ei saavuteta hetkessä

Olen kerran jos toisenkin keskustellut yritysten ja organisaatioiden kanssa, joille on tarjottu muun muassa orgaanista hakukonenäkyvyyttä maksullisena palveluna. Käytännössä siis välittömästi avautuvia top5-paikkoja googlen hakutuloksissa organisaation kannalta tärkeillä hakusanoilla. Näin mahdottoman yhtälön takana ei voi olla minkäänlaisia realistisia ja todellisia ratkaisuja. Hakukoneoptimointi, muiden kehitettävien osa-alueiden tavoin, on pitkäjänteistä työtä, jossa pikavoittoja on melko harvoin tarjolla. Omien toimenpiteiden lisäksi pelissä on mukana kilpailijat, jotka ovat samalla tavoin valmiita arvioimaan panos-tuotossuhdetta.

Asiakkaan saamat hyödyt korreloivat myynnin kasvun kanssa.

Menestyksekkäässä markkinoinnissa on kyse aina lopulta asiakkaan saamista hyödyistä, jotka helpottavat ostamista ja lisäävät ostamisen jälkeistä asiakastyytyväisyyttä. Mitä paremmin potentiaalinen asiakas ymmärtää ostettavan tuotteen tai palvelun ja siitä saamansa hyödyn sitä paremmin markkinoinnissa on onnistuttu. Onnistunut markkinointi hyödyttää aina niin ostajaa kuin myyjää. Lopulta tulokset näkyvät myynnin kasvuna.

Vesa Lehtinen

Vesa Lehtinen / Asiantuntija